Građani neaktivni i nezainteresovani

minimalac 130 dinara
(Last Updated On: )

Čak 84 odsto anketiranih gradjana centralne Srbije ne zna ništa o tome kakva je budžetska politika njihovih gradova i opština, koji su budžetski prioriteti, niti o raspodeli budžeta u jedinicama lokalne samouprave mesta gde žive.”Vi koji radite u opštini možete da kažete da su vodjene rasprave i da se govorilo o budžetu, i kroz medije, ali da li gradjani svesno preskaču ovu temu ili nemaju poverenje u podatke koje dobijaju to je druga vrsta problema”, poručio im je izvršni direktor CeSID-a Ivo Čolović.

Čak 90 odsto ispitanih gradjana kazalo je da nikada nisu učestvovali u donošenju bilo koje odluke koja ih se tiče, a koja se donosi se na lokalnom nivou.

“Istraživanje je pokazalo da su gradjani nespremni da se aktivnije uključe u proces odlučivanja jedinica lokalne samouprave. Dakle, neaktivni smo generalno i veliko je pitanje na koji način se mogu uključiti i informisati po pitanju njihove uloge u donošenju odluka”, rekao je Čolović.

Neposredno učešće gradjana u radu lokalne samouprave je na veoma niskom nivou, svega jedan do dva odsto je bilo aktivno u procesima poput referenduma, javne rasprave ili javnog slušanja.

Više od 85 odsto je reklo da nikada nije čulo da se tako nešto održavalo u njihovoj opštini.

Zabrinjava podatak da trećina gradjana smatra da nije dovoljno informisana o radu svoje lokalne samouprave, a trećina nema stav jer retko odlazi u opštinsku upravu.

Iz Cesid-a kažu da to otvara pitanje da li je tako zbog njihove pasivnosti ili načina na koji lokalne samouprave komuniciraju sa gradjanima.

“Većina opština i gradova ima kvalitetne veb stranice i oglasne table u opštinama, ali gradjani najviše želje pokazuju za direktnom komunikacijom licem u lice”, rekao je Čolović.

U Kragujevcu su danas predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja “Zadovoljstvo građana kvalitetom života u lokalnoj zajednici i uslugama lokalnih samouprava” koje je u okviri programa Swiss PRO sproveo CeSID od 15. marta do 20. aprila 2019. godine.

Istaknuti su podaci o trendovima u Šumadijskom, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu dobijeni istraživanjem u 50 gradova i opština, na reprezentativnom uzorku od 11.387 punoletnih gradjana.

Navedeno je i da “ima pomaka” jer su neki rezultati bolji nego u prethodnim istraživanjima.

Svaki drugi stanovnik tri okruga centralne Srbije ipak smatra da lokalna samouprava vodi računa o gradjanima i pruža im usluge adekvatne njihovim potrebama.

Da lokalna vlast vodi računa o gradjanima potvrdno je odgovorilo 45 odsto ispitanika, dok je 2010. godine tako odgovorilo 22 odsto.

Gradjani su bolje ocenili i rad lokalne administracije i službenika.

Skoro trećina smatra da je najveći napredak ušteda vremena, dok 25 odsto anketiranih kaže da najviše poverenja ima u predsednika opštine ili u gradonačelnika.

Medju anketiranim gradjanima 88 odsto je reklo da nikada nije podmitilo službenika u opštinskoj upravi, a skoro 80 odsto da se osećaju bezbedno u mestu u kojem žive.

Na pitanja o kvalitetu života, 60 anketiranih gradjana je reklo da živi isto kao i pre tri godine, lošije kaže da živi 21 odsto, dok 17 odsto smatra da živi bolje nego 2016. godine.

U Kragujevcu je 30 odsto gradjana reklo da žive lošije nego pre tri godine, a u Topoli i Kniću 37 procenata. U Rači 38 odsto anketiranih smatra da žive bolje, a u Šapcu 35 odsto ispitanika.

Gradjani su najviše zadovoljni dostupnošću mesta za kupovinu, a najmanje mogućnostima za mlade koji odlaze, kao i kvalitetom zdravstvenih usluga.