Beogradska berza – statistika za jun 2024.

Beogradska berza
(Last Updated On: )
Akcije sa najvećim prometom na Beogradskoj berzi u junu ove godine, bile su:
NIS a.d., Novi Sad – trenutna vrednost 800,00 din; Promena -5,77%
PPT Armature a.d. , Aleksandrovac – trenutna vrednost 660,00 din; Promena 53,49%
Energoprojekt holding a.d. , Beograd – trenutna vrednost 366,00 din; Promena 0,27%
Dunav osiguranje a.d. , Beograd – trenutna vrednost 978,00 din; Promena -0,10%
Žitopek a.d. , Niš – trenutna vrednost 7.973,00 din; Promena -5,42%

Akcije sa najvećim rastom:
PPT Armature a.d. , Aleksandrovac – vrednost 660,00 RSD; promena 53,49%
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo – vrednost 3.600,00 RSD; promena 43,83%
Impol Seval a.d. , Sevojno – vrednost 7.790,00 RSD; promena 11.29%

Akcije sa najvećim padom:
AMS Osiguranje a.d. , Beograd – vrednost 970,00 RSD; promena -11,82%
NIS a.d., Novi Sad – vrednost 800,00 RSD; promena -5,77%
Žitopek a.d. , Niš – vrednost 7.973,00 RSD; promena -5,42%