Prepreke za preduzetništvo

Centar za antiautoritarne studije u novom dokumentarnom filmu “Pravo na rad” istražuje koje su glavne prepreke za razvoj preduzetništva. Tranzicioni period dodatno otežava nasleđena kultura negativnog odnosa prema preduzetništvu.

Na nedavno održanoj premijeri filma, vođen je razgovor smo sa novinarkom Nove Ekonomije, Ivanom Pavlović o preduzetničkoj kulturi, aktuelnim i budućim razvojnim strategijama, ali i o glavnim preprekama za preduzetništvo.

Tekstovi na sličnu temu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *