Prepreke za preduzetništvo

(Last Updated On: )

Centar za antiautoritarne studije u novom dokumentarnom filmu “Pravo na rad” istražuje koje su glavne prepreke za razvoj preduzetništva. Tranzicioni period dodatno otežava nasleđena kultura negativnog odnosa prema preduzetništvu.

Na nedavno održanoj premijeri filma, vođen je razgovor smo sa novinarkom Nove Ekonomije, Ivanom Pavlović o preduzetničkoj kulturi, aktuelnim i budućim razvojnim strategijama, ali i o glavnim preprekama za preduzetništvo.