Zdravstvo od lupom građana

(Last Updated On: )

Zdravstvo i zdravstvene usluge u Srbiji građani su veoma loše ocenili u istraživanju koje je u Beogradu sproveo Libertarijanski klub (Libek).

Svega 15 odsto građana Srbije zadovoljno je zdravstvenim uslugama, a 83,8 odsto anketiranih smatra da se prava pacijenata ne poštuju.

“Gotovo polovina ispitanih nije zadovoljna zdravstvenim uslugama u Srbiji i taj broj ne oscilira mnogo bez obzira na pol, godine niti zaposlenje. Anketirani su najmanje zadovoljni načinom zakazivanja pregleda kod specijaliste, administracijom i brzinom zakazivanja dijagnostičkih pregleda”, rekao je za agenciju Beta predstavnik Libeka Miloš Nikolić.

Anketi je obuhvatila 725 ispitanika, a pokazala je da građani način zakazivanja pregleda kod lekara opšte prakse ocenjuju 2,40, a zakazivanje dijagnostičkih pregleda 1,80. Ocenom nižom od tri ocenili su dostupnost lekova.

lekari

Istraživanje je pokazalo i da 38 odsto građana nema poverenje u lekare i da 84 odsto smatra da su zdravstveni radnici demotivisani.

Stručnost lekara vrednovana je ocenom 3,41, a drugog medicinskog osoblja 3,06. Ljubaznost lekara ocenjena je 2,86, a drugog medicinskog osoblja 2,56.

Po mišljenu ispitanih, adekvatnost opremljenosti zdravstvenih ustanova ocenjena je 2,32.

“Od ukupnog broja ispitanika koji su bili u situaciji da se žale, 71,8 odsto to nije učinilo. Međutim, još više zabrinjava podatak da je svega 7,9 odsto onih koji su se žalili, bilo zadovoljno odgovorom na žalbu”, navodi se u analizi istraživanja.

Čak 86 odsto ispitanika veruje da pacijenti u Srbiji daju mito da bi dobili bolju zdravstvenu uslugu, a 60 odsto je izrazilo spremnost da to učini, da bi dobilo adekvatnu lekarsku pomoć.

“Dođite tamo gde privatno radim”

Dijagnostički pregled kod državnog lekara sačeka 60,5 odsto ispitanika, dok 39,5 odsto ispitanika ode kod privatnog, a 51,6 odsto ljudi reklo je da im je državni lekar preporučio privatnu kliniku, a čak 32,8 odsto da im je preporučio privatnu kliniku u kojoj baš on radi.“Dođite tamo gde privatno radim”

Dijagnostički pregled kod državnog lekara sačeka 60,5 odsto ispitanika, dok 39,5 odsto ispitanika ode kod privatnog, a 51,6 odsto ljudi reklo je da im je državni lekar preporučio privatnu kliniku, a čak 32,8 odsto da im je preporučio privatnu kliniku u kojoj baš on radi.

Izvor: Beta