Umanjenje plata, ali samo u nekim sudovima

(Last Updated On: )

Udruženje sudija i tužilaca Srbije saopštilo je danas da su u najvećem broju sudova u Srbiji sudije dobile umanjene plate za vreme korišćenja godišnjih odmora.

A to umanjenje, kako navodi, nije simbolično, jer je za sedam dana korišćenja odmora u junu umanjenje bilo i preko 6.000 dinara.

Za UST je naročito neprihvatljivo što se, kako kaže, na teritoriji iste države različito postupa od suda do suda, pa se sudijama u pojedinim sudovima naknade za vreme korišćenja godišnjeg odmora isplaćuju u celosti, a u većini umanjeno.

Inače plate za sudije obračunavaju računovodstva svakog suda u tom sudu, po određenom programu. Za plate sudija je zadužen VSS, a za plate zaposlenih u sudovima Ministarstvo pravde.

Zbog različitog tumačenja i primene zakona, i bojazni da će ovo nastaviti i u narednim mesecima kada se koristi godišnji odmor, pa čak i za vreme državnih i verskih praznika, UST je pozvao Visoki savet sudstva da zaštiti materijalni položaj sudija i obezbedi punu primenu Zakona o sudijama.

Prema tom Zakonu “sudija ima pravo na platu u skladu sa dostojanstvom sudijske funkcije i njegovom odgovornošću, te da plata sudije znači garanciju njegove nezavisnosti i sigurnosti njegove porodice”.

UST je podsetilo da svi ostali zaposleni u sudovima svoje pravo na godišnji odmor koriste nesmetano i da su zaštićeni primenom Zakona o platama državnih službenika i nameštenika i Posebnim kolektivnim ugovorom, dok su sudije prepuštene proizvoljnom tumačenju sa pozivom na odredbe Zakona o radu.

Prema stavu UST, Zakon o radu se nikako ne može primeniti na sudije jer se odnosi na zaposlena, a ne na izabrana lica, na šta, kako napominje jasno i nedvosmisleno upućuje Zakon o sudijama.

Ovo strukovno udruženje je istaklo da će se i dalje zalagati za poboljšanje položaja sudija i da će preko svojih predstavnika u radnoj grupi za izradu Izmena i dopuna Zakona o sudijama insistirati da se oblast materijalne nezavisnosti sudija sveobuhvatno reši tim zakonom i da se više ne ostavlja prostor za različita tumačenja, koja kako se ispostavilo, idu na štetu sudija.

Pored toga će, kako kaže, insistirati na drugačijem obračunu zarada i načinu utvrđivanja koeficijenta sudija prema programu koji je UST detaljno izradio, a koji će obuhvatiti i pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora, koji je priznat nosiocima pravosudnih funkcija u svim zemljama u okruženju.

Izvor: Tanjug/B92