Komunalna policija postaje – milicija

(Last Updated On: August 4, 2019)

Nedavno je Skupština Srbije usvojila zakon po kome će dosadašnja komunalna policija nositi naziv komunalna milicija.

Zakon omogućava da opštine, a ne samo gradovi, planiraju njeno formiranje, a ukida se i ograničenje – jedan zaposleni na pet hiljada stanovnika.