Nove elektronske usluge za građane i privredu

(Last Updated On: )

Građanima, privredi i državi informacije o porezu na imovinu, drugim javnim prihodima i matičnim knjigama od danas će biti dostupni na “klik”.

Zahvaljujući jedinstvenom informacionom sistemu građanima i privredi biće omogućeno elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu i uvid u celokupnu imovinu koju imaju širom Srbije.

“Praktično je lokalna poreska administracija povezana s državnim Data centrom i napravljen je informacioni sistem koji građanima i privredi omogućuje da preko jednog portala vide sve svoje poreske obaveze i podnesu poresku prijavu koja je vezana za imovinu”, rekao je Tanjugu direktor Kancelarije za IT i Elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

Kako je naveo, rezultat Elektronske uprave je da se centralizuju različite baze podataka 145 lokalnih samouprava.

On je dodao da novi Jedinstveni informacioni sistem, koji je smešten u Državni data centar centralizacijom podataka građanima i privredi omogućavada na portalu Jedinstvenog informacionog sistema LPA vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.

Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu će naročito značiti pravnim licima koji moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak.

Od februara na portalu će biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja poreza. Takođe, Ministarstvo finansija i Poreska uprava imaće kompletan elektronski uvid u lokalnu poresku analitiku svih 4.803.275 fizičkih lica, 208.278 pravnih lica i 265.193 preduzetnika u Republici Srbiji, dodao je Jovanović.

Novina je i vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku.

Izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama koje predviđaju mogućnost dobrovoljnog upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u matične evidencije i upis promene pola u matičnu knjigu rođenih, počinju da se primenjuju takođe od danas, 1. januara 2019. godine.

Uspostavljanje jedinstvene evidencije o državljanima Srbije u elektronskom oblik znači da građani više neće morati da budu kuriri koji nose uverenje o državljanstvu sa jednog na drugi šalter, već će ova elektronska evidencija biti dostupna svim službenicima državne uprave i lokalne samouprave, istakao je Jovanović.

U okviru Centralnog sistema matičnih knjiga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u kojima se vode podaci iz tri matične knjige – rođenih, venčanih i umrlih, uspostavljena je nova jedinstvena elektronska evidencija o državljanima Republike Srbije kao četvrta knjiga – knjiga državljana.

Izvor: Tanjug