Zaraditi na obveznicama

(Last Updated On: )

Da li ste upoznati da od pre četiri meseca građani mogu da kupuju državne hartije od vrednosti izdate kao obveznice? Raspitajte se o ovoj veoma povoljnoj opciji ulaganja, koja se vrši na Beogradskoj berzi, preko ovlašćenog brokera.

Novina je još sveža, ali naši ljudi počinju da koriste šansu: od dva do tri odsto od svakog paketa pazare oni. To je šteta jer su kamate na papire visoke i kreću se od osam odsto za dinare do pet procenata za obveznice denominovane u evrima. To je znatno više nego kod štednih uloga.

novac

“Od svakog paketa koji država plasira fizička lica kupe od dva do tri odsto”, kaže broker Branislav Jorgić za “Dnevnik”.

– Dobri kupci su banke. One tako plasiraju novac koji imaju na računima, a u tu svrhu koriste i oročenu štednju građana. Smatram da bi se građani više zainteresovali za taj vid ulaganja ako bi se on više promovisao kod nas. Osim što nisu obavešteni o mogućnostima tog novog ulaganja, mnogi su i nepoverljivi. Treći krivac su male mogućnosti. Osnovne sume koje se moraju izdvojiti su za naše uslove dosta visoke. Minimalna ulaganja su 5.000 evra, odnosno 50.000 dinara za one u domaćoj valuti.

Građani imaju još jedan razlog da se odluče za obveznice a to je podatak da su prinosi koji se dobiju na osnovu njih oslobođeni poreza. Na štedne uloge, odnosno kamatu koja se po tom osnovu prihoduje, stopa poreza je 15 odsto.

Isplativost štednje u obveznicama je sasvim jasna. Na štedne uloge oročene na godinu kamate su u proseku 1,5 odsto kod evra, odnosno sedam procenata za dinare. Kod obveznica je za evro od 4,5 do pet odsto, a kod dinara od četiri do osam. Isplativost ne treba posebno računati, pogotovo kada se zna da je lane inflacija od nas bila oko dva odsto.

Izvor: Dnevnik