Rast školarina na fakultetima

(Last Updated On: )

Kako je do sada najavljeno, cene školovanja za samofinansirajuće studente povećavaju pet fakulteta Univerziteta u Beogradu, isto toliko visokoškolskih ustanova u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, dva fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Medicinski fakultet Prištinskog univerzitetu sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, piše Euronews.

U Beogradu će više novca za školovanje morati da izdvoje samofinansirajući studenti na Rudarsko-geološkom (sa 57.000 na 66.000 dinara), Tehnološko-metalurškom (sa 66.000 na 75.000 dinara), Fakultetu organizacionih nauka (sa 138.000 na 145.500), Ekonomskom (sa 92.022 na 97.175 dinara, odnosno 121.082 dinara na 127.863 zavisno od studijskog programa) i Biološkom fakultetu (80.000 na 90.000 dinara).

Prema podacima koje je za Euronews Srbija dostavio Univerzitet u Novom Sadu veće cene školarina najavilo je pet fakulteta. Najveće povećanje biće na Filozofskom fakultetu. Na programima osnovnih i master akademskih studija Jezik, književnost i kultura cena školovanja za samofinansirajuće studente biće povećana za 31.000 dinara (sa 65.000 na 96.000 dinara). 

I Tehnološki fakultet najavio je poskupljenje na osnovnim akademskim studijama za 15.000 dinara (sa 65.000 dinara na 85.000 dinara). Povećanje su najavili i na master, specijalističkim i na doktorskim akademskim studijama za 10.000 dinara (sa 90.000 na 100.000 dinara). Više novca moraće od naredne školske godine da se izdvoji i za školarinu na Pravnom fakultetu, na osnovnim i master akademskim studijama za 4.000 dinara (da 86.000 ma 90.000 dinara). 

I Medicinski fakultet je korigovao cenovnik, ali samo na pojedinim programima i to: integrisanih studija medicine na engleskom jeziku i dentalne medicine na engleskom jeziku da 5.500 evra na 6.500 evra (to se odnosi za školovanje za strance). Povećanje cena su najavili i na master i specijalističkim akademskim studija za 12.000 din (sa 88.000 na 100.000 dinara), piše Euronews Srbija. Više školarine za 5.000 dinara najavio je Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” i to na osnovnim akademskim studijama sa 80.000 na 85.000 dinara i na master akademskim studijama da 85.000 na 90.000 dinara).

Izvor: 021.rs