Raspisani godišnji konkursi Ministarstva kulture

(Last Updated On: )

Ministarstvo kulture raspisalo je poslednjeg dana januara konkurs „Gradovi u fokusu 2023”, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima u oblasti kulture, kao i pojedincima i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete i kulturnu ponudu.

Izabrane lokalne samouprave poneće titulu – Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Cilj ovog konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji grada ili opštine koje budu odabrane na konkursu.

Opšti ciljevi ovog Programa su:  unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama, obogaćen kulturni život, podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti, prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Program „Gradovi u fokusu“ doprineće ostvarenju ciljeva ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Konkurs je otvoren do 2. marta, a rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj stranici Ministarstva kulture najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijave.

Ministarstvo kulture raspisalo je još pet konkursa iz oblasti savremenog stvaralaštva u 2023. godini.

Reč je o konkursima za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija), zatim za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti pozorišne umetnosti (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva. Raspisan je i Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture u Republici Srbiji u 2023. godini, kao i Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade.

Zainteresovani se na konkurse mogu prijaviti do 2. marta.

Ministarstvo kulture raspisalo je i stalno otvoreni Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo.

Cilj ovog Javnog poziva je podsticanje stvaralaštva u oblasti audiovizuelne proizvodnje, podsticanje kulturnih i privrednih aktivnosti i povećanje zaposlenosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kao i promocija potencijala Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti. 

Detalji o uslovima konkursa i Javnog poziva, kao i potrebni formulari za prijavu nalaze se na sajtu ministarstva.