Podsetnik za roditelje prvaka

(Last Updated On: August 19, 2021)

Polazak deteta u školu je radostan dogadjaj za dete i porodicu, ali nekada može biti praćen i stresom. Stres može proizaći iz neizvesnosti i strepnje… Da li se stavovi dece i roditelja u vezi sa polaskom u školu poklapaju? Šta očekuju deca, a šta odrasli (roditelji, vaspitači, učitelji)?

Kragujevačka Predškolska ustanova “Nada Naumović” pripremila je praktičan vodič na navedenu temu.