PKS: Deklaracija o zelenoj transformaciji

(Last Updated On: )

Privredna komora Srbije (PKS) pripremila je i objavila Deklaraciju o zelenoj transformaciji srpske privrede, čiji je cilj da podstakne i podrži kompanije u procesu prelaska na cirkularni model poslovanja, uz očuvanje konkurentnosti i efikasnosti, istakao je Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS.

„Naše firme moraju da prilagode modele poslovanja, jer će to zahtevati njihovi partneri u EU, bilo da su izvoznici ili su uključeni u dobavljačke lance ino partnera. Sa druge strane, banke će promeniti svoje metodologije analize rizika zbog ESG standarda, EU taksonomije i drugačijih poslovnih modela kompanija, kao i zbog izmenjene regulative. Pritisak na kompanije da poslovanje prilagode zelenoj agendi, dolaziće i od strane kupaca i potrošača koji takođe ubrzano menjaju svest. Privreda ima još nekoliko godina za prilagođavanje, ali taj proces mora početi odmah“, rekao je Vesović.

Ubrzane promene na tržištu zemalja EU, našeg najznačajnijeg spoljnotrgovinskog partnera, obuhvataju prelazak sa linearnog na cirkularni model, uspostavljanje energetske efikasnosti, usvajanje EU standarda koji se odnose na količinu korišćene sirovine iz reciklata, kontrolu emisije gasova sa efektom staklene bašte i na nove standarde nefinansijskog izveštavanja, uključujući i karbonsko računovodstvo, koji će vrlo brzo usloviti konkurentnost domaćih kompanija.

„Svaki proizvod koji ima upotrebnu vrednost treba da se reciklira, a ultimativni zahtev na planu energetske efikasnosti je smanjenje emisije ugljen dioksida, ne samo iz moralnih ili ekoloških već i iz razloga očuvanja konkurentnosti“, ukazao je Vesović. Prema njegovim rečima, privreda sutra neće moći da izvozi u Evropsku uniju po konkurentnim cenama, ukoliko proizvodi nisu nastali u skladu sa uslovima energetske efikasnosti, karbonske neutralnosti, i cirkularne ekonomije.

Nudimo kompanijama dinamičan proces transfera znanja i praksi. Založićemo se za kreiranje regulatornog okvira kako bi se ubrzala transformacija i pristup fondovima za finansiranje naprednih tehnoloških rešenja koja su potrebna našoj industriji. Važno je da zelena transformacija postane prva tema u naučnim i stručnim krugovima, u univerzitetskoj javnosti, jer su promene ka niskougljeničnoj i cirkularnoj ekonomiji kompleksan i zahtevan proces“, istakao je Vesović.

Zelena tranzicija trebalo bi da omogući mnoštvo novih radnih mesta u Srbiji, regionu, EU i globalno, a ovaj proces obavezuje nas prema budućim generacijama i zbog očuvanja resursa. Srbija se na ove procese promena obavezala međunarodni ugovorima, uključujući i Zelenu agendu za Zapadni Balkan.

PKS želi da učestvuje u savetovanju i edukaciji kompanija u domenu cirkularne ekonomije, karbonskog računovodstva, tretmana otpada i drugih, i već smo na polju edukacije, obuke i treninga kroz hab cirkularne ekonomije i Cirkularnu akademiju počeli da radimo sa kompanijama i imamo sjajne primere, kako domaćih firmi tako i stranih koje su dobro iskustvo donele u Srbiju, dodaje Vesović.