Protiv privremenog zatvaranja biznisa

(Last Updated On: )

Udruženje “Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije” podnelo je inicijativu Ministru privrede i pokrenulo peticiju, kojom se traži ukidanje zatvaranja legalnih biznisa na 15, 90 ili 360 dana.

U saopštenju javnosti članovi udruženja ističu sledeće.

“Sistem je postao jednosmeran, represivan prema legalno registrovanim privrednicima sa domaćim kapitalom, nefunkcionalan i neprofesionalan sa zastarelom poreskom politikom zbog čega se šalje poruka “radite na crno – isplativije je”.

Zatvaranje živih biznisa – odredbe zpppa (i povezanih zakona) se često koriste kao sredstvo koje određeni broj inspektora poreske uprave koristi u cilju vršenja represije prema uredno registrovanim privrednicima i preduzetnicima i česta je situacija da se pravna neukost navedenih privrednih subjekata zloupotrebljava tako što im se uskraćuju informacije o pravima (suprotno ovom zakonu).

Primer je veliki broj objekata koji se zatvaraju na 15 dana, a zatim postaju predmet uvlačenja u koruptivne radnje od strane tih istih inspektora po logici da je isplativije sarađivati na takav način nego se izložiti riziku zatvaranja na 90 dana i dodatnim novčanim kaznama jer “uvek mogu nešto da nađu”.

Zatvaranjem živih biznisa zbog minornih neslaganja i tehničko-administrativnih propusta čini se šteta legalno registrovanom privrednom subjektu, zaposlenima i budžetu RS.

Da bi privredni ambijent bio podsticajan, a legalan rad bio isplativ potrebno je izmeniti kaznenu regulativu na način da se u svim poreskim kontrolama i postupcima podrazumeva da poreski službenik/inspektor ima prvenstveno savetodavnu ulogu, da se kod uočene nepravilnosti ostavlja razuman rok za otklanjanje, a da se tek po ponovljenoj istoj vrsti prekršaja započinje primena kaznenih odredbi i to gradaciono.”

Udruženje “Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije” poziva preduzetnike i domaće privrednike da potpišu peticiju za ukidanje zatvaranja legalnih biznisa na 15/90/360 dana, na linku https://www.peticije.online/za_ukidanje_zatvaranja_legalnih_biznisa_na_1590365_dana

Peticija će, takođe, biti predata Ministru privrede.