Konkurs za boravak u studentskim odmaralištima

(Last Updated On: )

Ministarstvo prosvete raspisalo je Konkurs za prijem studenata u ustanovu Studentsko odmaralište „Beograd“ sa jedinicama “Radojka Lakić” na Avali, “Ratko Mitrović” na Zlatiboru, „Palić“ na Paliću za školsku 2023/2024. godinu.

Pravo na prijem u Ustanovu studentsko odmaralište „Beograd“, sa jedinicama: “Radojka Lakić” na Avali, “Ratko Mitrović” na Zlatiboru i „Palić“ na Paliću za školsku 2023/2024. godinu, radi odmora i dodatnih aktivnosti, imaju studenti-kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • Pravo na odmor i dodatne aktivnosti u u studentskom odmaralištu saglasno Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i koji imaju državljanstvo Republike Srbije.
  • Pravo na odmor i dodatne aktivnosti u odmaralištu, saglasno Zakonu, mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, pod uslovima iz stava 1. ovog člana, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.
  • Pravo na odmor i dodatne aktivnosti u odmaralištu, saglasno Zakonu, mogu da ostvare i studenti strani državljani, u skladu sa međunarodnim ugovorom i pod uslovom reciprociteta.

Svi kandidati su dužni da, uz prijavu na Konkurs, podnesu sledeću dokumentaciju: uverenje o položenim ispitima u poslednjoj školskoj godini, uverenje o upisanom semestru odgovarajuće godine studija i lekarsko uverenje (kandidati koji konkurišu za prijem po osnovu oporavka).

Kandidati za prijem u Studentsko odmaralište podnose prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom.

Kandidati za prijem u Studentsko odmaralište podnose dokumentaciju zdravstveno potpornom udruženju studenata odgovarajućeg univerziteta.

Prilikom utvrđivanja redosleda kandidata za prijem u Studentsko odmaralište prednost će imati kandidati iz osetljive društvene grupe, odnosno koji imaju višu prosečnu ocenu.

Odmor studenata u Studentskom odmaralištu traje u smenama od 7 dana. Izuzetno, za studente koji se primaju radi oporavka na osnovu potvrde studentske poliklinike smena traje 10 dana.

Konkurs za prijem u Studentsko odmaralište za školsku 2023/2024. godinu otvoren je tokom cele školske godine.