Osnovna pravila internet komunikacije

(Last Updated On: )

Dobro je imati ih na jednom mestu. Ova pravila internet komunikacije svima mogu da posluže kao podsetnik u privatnom i poslovnom okruženju.

Protumačiće se kao bes i neartikulisanost poruke ako pišete cele reči velikim slovima. Ne koristite ih čak i ako mislite da na taj način nešto istaknete.

Proverite izvore pre nego što nešto postavite na internet, a ako niste sigurni da je izvor pouzdan, a informacija tačna, bolje da je ne objavljujete.

Proverite vreme ukoliko objavljujete nešto što ste kopirali od drugih. Ne bi bilo poželjno da vest bude zastarela.

Tokom komunikacije licem u lice imamo povratne informacije o reakcijama osobe koja nas sluša, bilo da su u pitanju reči ili neverbalni signali. Pošto u internet komunikaciji nije tako, razmislite kako će se osećati osoba dok čita vaš post ili imejl. Dodajte i neki emotikon, ako je prikladno, da dodatno objasni napisano.

Govor mržnje na društvenim mrežama podjednako je mržnja kao kad nekome izgovarate isto u lice. Sve što ne biste rekli u lice, ne pišite ni na društvenim mrežama. Imajte u vidu da, po zakonima nekih država, ovakvi postovi podležu i kaznama. Kod otvorenih pretnji na društvenim mrežama situacija je još ozbiljnija.

Ne delite privatne fotografije drugih osoba bez njihove saglasnosti.

Izbegavajte da popunjavate zabavne kvizove na društvenim mrežama kao što su „koji ste vi cvet“, „šta o vama govori vaše ime“… i slične. Oni služe za prikupljanje informacija, koje se kasnije mogu koristiti u različite svrhe.

Poštujte pravila kopiranja i objavljivanja na mestu gde nešto objavljujete.

Odolite iskušenju da ispravljate gramatičke greške drugih na društvenim mrežama. To je nepopularno. Osoba koja piše možda nema dovoljno obrazovanja, spretnosti u kucanju ili informatičke pismenosti, i ne treba je javno obeležavati zbog toga.

Ako niste lekar, ne dajite medicinske savete na internetu.

Budite posebno pažljivi kod poslovne imejl komunikacije. Proverite kome šaljete kopije. Pročitajte par puta poruku pre nego što je pustite i proverite sve ono za šte niste sigurni da je dobro, poželjno i ispravno.