Novi termin – kvalifikacija

(Last Updated On: )

Do početka sledeće godine trebalo bi da se svi, a posebno oni koji traže posao, pripreme za nov termin – kvalifikacija, koji će ući u upotrebu.

Srbija će u navedenom periodu, naime, dobiti Nacionalni okvir kvalifikacija. Kvalifikacija treba da pokaže šta određena osoba ume i može da uradi, a ne samo koju školsku spremu ima i koju školu je završila.

radnici

“NOKS (Nacionalni okvir kvalifikacija) treba da podupre reformske procese kojima će se unaprediti obrazovni sistem, tako da iz njega izlaze kompetentni pojedinci koji mogu da odgovore na potrebe tržišta rada, društva kao celine, ali i da zadovolje svoje lične potrebe”, kaže za Blic posebni savetnik ministra prosvete Mirjana Bojanić.

Okvir kvalifikacija će, kako kaže, pomoći učenicima i studentima da bolje razumeju mogućnosti koje im pruža obrazovni sistem, imaće veću mobilnost, horizontalnu i vertikalnu, kroz obrazovni sistem.

NOKS će obezbediti prepoznavanje i priznavanje neformalnog i informalnog učenja, ali i uporedivost i prepoznatljivost kvalifikacija stečenih u Srbiji sa onima u drugim zemljama, kao i obrnuto.

Od poslodavaca se očekuje da se aktivno uključe i daju svoj doprinos razvoju obrazovanja, a za uzvrat će dobiti odgovarajuću kvalifikovanu radnu snagu, kaže savetnica ministra.

Na pitanje da li to znači da će donošenje zakona o NOKS označiti i početak kraja hiperprodukcije zanimanja koja nisu tražena i istovremeno stvaranja kadrova potrebnih srpskoj privredi i društvu, Mirjana Bojanić odgovara: „Da, na duge staze.“

Partnerstvo sa privredom

Zakonom o NOKS,  trebalo da bude uspostavljeno socijalno partnerstvo sa privredom. Mehanizam tog partnerstva oličen je u sektorskim većima, koja će većinom činiti predstavnici najboljih poslodavaca (preduzeća i ustanova) u sektorima i oni su ti koji treba da kažu koje kvalifikacije im trebaju. Ovaj mehanizam sada ne postoji i njegova izgradnja je proces koji će da traje, zaključuje Mirjana Bojanić.

Kvalifikacija je formalno priznanje učenjem stečenih kompetencija, a zanimanje predstavlja skup srodnih i međusobno povezanih grupa poslova i zadataka, bez obzira na granu delatnosti.

Kvalifikacije se razvijaju na osnovu opisa rada, ali jedna kvalifikacija može da osposobi za rad u više zanimanja, objašnjava Mirjana Bojanić.

Izvor: Blic