Notari dobili pristup mreži notara Evropske unije

(Last Updated On: )

Javni beležnici Srbije imaće ravnopravan pristup elektronskoj mreži notara Evropske unije, što će im omogućiti direktnu komunikaciju sa svim kolegama iz zemalja članica EU i proveru notarski overenih dokumenata iz EU u Srbiji i obrnuto, odlučeno je u Briselu na sednici Skupštine Saveta notarijata EU (CNUE).

Pristup mreži notara Evropske unije (European Notarial Network – ENN) znači da će biti moguća brža i sigurnija razmena informacija između javnih beležnika Srbije i zemalja EU, slanje dokumenata overenih u EU u Srbiju i obrnuto, kao i provera autentičnosti svih notarski overenih isprava kako za notare iz zemalja EU, tako i za javne beležnike Srbije.

“Nakon višegodišnjeg rada na dobijanju pristupa ENN platformi, imao sam čast da prisustvujem skupštini Saveta notarijata EU, na kojoj je jedna od tačaka bila i pristup javnih beležnika platformi ENN. Nakon diskusije, usvojen je predlog i doneta je odluka da se omogući ravnopravan pristup svim javnim beležnicima Srbije ENN platformi”, rekao je član Izvršnog odbora JKS Goran Andrić.

Andrić je dodao da će u narednim mesecima biti sproveden u delo tehnički deo posla kako bi ova odluka bila primenjena.

Prema njegovim rečima, značaj odluke najbolje se može oslikati time što će zahvaljujući pristupu ovoj platformi biti omogućeno da se u realnom vremenu, direktnom elektronskom komunikacijom između kolega, u Srbiji proveri autentičnost svakog akta overenog u bilo kojoj notarskog kancelariji EU, kao i provera dokumenata overenih kod javnih beležnika u Srbiji u svim zemljama EU.

“Na ovaj način će biti sprečeno falsifikovanje isprava – primera radi punomoćja, nasledničkih izjava, izvoda iz registra privrednih subjekata, te će biti povećana sigurnost u pravnom prometu između Republike Srbije i zemalja EU”, istakao je Andrić, koji je u petak, 15. marta, na Sednici Saveta notarijata EU predstavljao JKS zajedno sa članicom Izvršnog odbora JKS Aleksandrom Stevanović.

Andrić je podsetio da ova odluka Saveta notarijata EU dolazi u godini kada JKS obeležava 10 godina od uspostavljanja javnobeležničkog sistema u Republici Srbiji i ocenio da to pokazuje visok nivo poverenja u rad javnih beležnika naše zemlje kako unutar Srbije, tako i na međunarodnom nivou.

Javnobeležnička komora Srbije je, inače, član Saveta notarijata EU u svojstvu posmatrača, s obzirom na to da Srbija nije članica EU i biće jedina zemlja van EU koja ima pristup ENN platformi.