Linijski taksisti u Svilajncu biće kontrolisani u septembru

Svilajnac saobracajna inspekcija
(Last Updated On: )

Odeljenje za inspekcijski nadzor i poljoprivredu Opštine Svilajnac, u planu rada Saobraćajne inspekcije za 2020. krajem prošle godine donelo je plan inspekcijskog nadzora po mesecima. Većina akcija koje ova inspekcija sprovodi, odvija se tokom cele godine. Međutim, pojedine aktivnosti su planirane da budu intenzivirane tokom određenih meseci.

Tako, za redovne konrole javnog prevoza putnika, fokus su januar, mart, jun, septembar i decembar.

Kontrole će se vršiti na svim putevima i ulicama na teritoriji opštine Svilajnac a kod privrednih subjekata-pravnih lica i u njihovim poslovnim prostorijama.
Kontroli taksi prevoza se posvećuje posebna pažnja imajući u vidu da je opštine Svilajnac donela propise kojim posebno uređuje ovaj vid prevoza putnika.
Kontrole taksi prevoza će se obavljati kontinuirano tokom cele godine u redovnim i vanrednim kontrolama u skladu sa potrebama.
Kontrole taksi prevoza obuhvataju proveru registracije taksi radnje, proveru posedovanja rešenja o odobrenju obavljanja taksi prevoza na teritoriji opštine Svilajnac, roka važenja godišnje taksi dozvole za vozilo i taksi legitimacije za vozače, načina naplate usluga i uključenja taksimetra.
Poseban akcenat u kontrolama, u cilju suzbijanja sive ekonomije, će se staviti na posedovanje važećih rešenja o registraciji preduzeća i radnji.
Takođe u kontrolama vršiće se provera obavljanja taksi prevoza na teritoriji opštine Svilajnac, taksi prevoznika koji imaju registrovanu radnju na teritoriji drugih opština.
Prilikom kontrola taksi prevoza poseban akcenat će se staviti na poslovanje preduzeća koja obavljaju prevoz putnika.