Konačno laboratorija

(Last Updated On: )

Nacionalna referentna laboratorija svečano je puštena u rad 9. marta. Srbija je bila jedina u regionu koja je nije imala, a sada je ima, i to najbolje opremljenu. Ovakve laboratorije ne predstavljaju samo podršku zvaničnoj kontroli, već i potencijal za dalji naučno-istraživački rad u oblasti poljoprivrede, bezbednosti hrane i zaštite zdravlja potrošača.

U periodu od 2004. do 2014. godine, Evropska unija je za adaptaciju i izgradnju objekta, opremanje i obuku osoblja u kompleksu Direkcije za nacionalne referentne laboratorije uložila blizu osam miliona evra. Vrednost laboratorijske opreme koja se sada nalazi u Direkciji i koju je donirala Evropska unija je oko milion i po evra.

Republika Srbija je u 2014. godini uložila oko 40 miliona dinara za kompletiranje opreme fitosanitarne i semenske laboratorije, a u ovoj godini su obezbeđena dodatna sredstva iz budžeta za nabavku nedostajuće  opreme laboratorije za ispitivanje mleka.

Zaštita zdravlja potrošača, pre svega

Kako bi se omogućio efikasan rad industrije i ujedno zaštitila zemlja od unošenja najrazličitijih zaraznih bolesti i biljnih štetočina, potrebno je, pored ostalih delova zvanične kontrole, obezbediti i sistem nezavisne i pouzdane laboratorijske kontrole. To se ovom laboratorijom čini.

Zaštita zdravlja potrošača, obezbeđivanje stanovništva kvalitetnom i zdravstveno bezbednom hranom i stvaranje ambijenta za profitabilnu i jeftinu proizvodnju hrane za domaće tržište i izvoz neki su od osnovnih ciljeva razvoja Republike Srbije, istaknuto je na svečanom otvaranju. Radom laboratorije se obezbeđuju i najviši nivo pouzdanosti laboratorijskih ispitivanja u skladu su sa harmonizacijom propisa sa EU, uz zapošljavanje mladih i stručnih kadrova.

Pored ministarake poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežane Bogosavljević Bošković, koja je zvanično otvorila laboratoriju, prisutnima su se obratili i Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, i Majkl Devenport, šef Delegacije EU u Republici Srbiji.