Kazne (ne) zastarevaju

(Last Updated On: )

Kazne za nepropisno parkiranje parking servisa zastarevaju u roku od godinu dana ako je vlasnik vozila fizičko lice, a u roku od tri godine ako je u pitanju pravno lice. Isti je slučaj i sa potraživanjima svih ostalih komunalnih preduzeća.

Taj stav zauzeo je Vrhovni kasacioni sud (VKS) u odluci koja je objavljena na njegovom sajtu u Bazi sudske prakse suda, u jednom slučaju revizije i zahteva za tumačenjem roka zastarelosti kod komunalnih potraživanja. U našem pravnom sistemu sudska praksa nije izvor prava, ali odluke i stavovi najvišeg suda utiču snagom argumenata na ujednačavanje sudske prakse, objašnjavaju nadležni u Vrhovnom kasacionom sudu.

Na vest agencije Tanjug, koju su preneli i drugi mediji, reagovao je “Parking servis” Beograd.

Kazne ne zastarevaju

JKP “Parking servis” saopštava da nikada nije naplaćivao kazne za nepropisno parkiranje, već dnevne parking karte, i da se “na potraživanja za usluge parkiranja ne primenjuje jednogodišnji rok zastarelosti”.

Kako navode iz “Parking servisa”, pružanje usluga parkiranja predstavlja komunalnu delatnost, a potraživanja za izvršene usluge parkiranja nisu usluge na koje se primenjuje jednogodišnji rok zastarelosti, jer se ne mogu podvesti pod usluge za koje je Zakon o obligacionim odnosima propisao taj rok.

Stav jednog sudije VKS-a je suprotan desetogodišnjoj sudskoj praksi i svim dosadašnjim mišljenjima i stavovima sudova, iskazanim kroz brojne sudske odluke, počev od 2003. godine do danas, navode u “Parking servisu”.

“Stanovište veća VKS izneto u presudi odnosi se samo na jedan predmet i to na potraživanja po osnovu doplatnih karata i primenu propisa koji više nisu na snazi, a stav postupajućeg Veća u jednom predmetu ne predstavlja stav VKS, niti se može smatrati izvorom prava, koji bi trebalo da poštuju sudovi”, navodi “Parking servis”.