Kako detetu objasniti ponašanje robota

(Last Updated On: )

Roboti će, sasvim sigurno, u bliskoj budućnosti postati stvarnost u našim domovima, školama, na javnim mestima. Neke elemente robotičkih karakteristika već poseduju pojedini kućni i drugi aparati, ali se prava ekspanzija tek očekuje.

I dok odrasli, uglavnom, razumeju na koji način funkcioniše robot, postavlja se pitanje kako ga doživljava dete. Na kom uzrastu mu se može objasniti zašto robot postoji, a na kom zainteresovanu decu treba uključiti u prigodne kurseve, koji mogu usmeravati njihovo obrazovanje i voditi ih do izbora profesije.

Brojna istraživanja već su rađena i zaključeno je da deca razvijaju otvorenu komunikaciju sa robotom, ako je to simpatično dizajnirana „igračka“ namenjena razgovoru. Mališani su čak iskreniji i spremniji da sa robotom podele svoje tajne, tretirajući ga kao prijatelja. Oni najmlađi ga grle, imitiraju pokrete i glas, uče od robota… ali će vam uskoro pokazati da su uvideli da robot, ipak, nije čovek. U tim trenucima bi, smatraju stručnjaci, deci trebalo objasniti šta robot jeste, a šta nije.

Robot je, dakle, mašina sa kompjuterom u osnovi, koju je napravio čovek. Ona je ponekad smeštena u oblik sličan ljudskom telu, ali najčešće nije tako. Detetu treba približiti rad robota u industriji, na traci za proizvodnju automobila, na primer, kao i na drugim mestima gde uspešno menja čoveka.

Nešto starije dete trebalo bi da zna da roboti nove generacije mogu da se ponašaju na osnovu učitanih programa, ali da mogu i da uče. Ako pogreši, robot postaje sposoban da promeni način reagovanja, izabere drugo ponašanje iz svega učitanog i tako grešku više ne napravi.

Potrebno je jasno skrenuti pažnju da robote treba razlikovati od robota iz mašte – iz filmova naučne fantastike i sveta video igara. Njima se pripisuju svojstva super-bića, koja u stvarnosti roboti nemaju, a verovatno ih nikada neće ni imati.

Najranije na uzrastu od sedam godina, što je i vreme polaska u školu, dete može da pohađa prilagođen kurs mašinskog učenja. Na uzrastu od 12 do 16 godina deca su spremna za ozbiljniju obuku, koja će ih postepeno uvesti u svet robotike i veštačke inteligencije.