5 saveta kako da ideja bude još bolja

(Last Updated On: )

Kada se govori o preduzetništvu i otpočinjanju biznisa, dobra ideja se navodi kao najvažnija, imajući u vidu činjenicu da se do nje, u uslovima savremenog tržišta, teško dolazi. Gotovo sve je već “izmišljeno”, konkurencija je ogromna i globalna, pa se preduzetnik takmiči sa ponudom koja dolazi iz celog sveta.

Ideja je podjednako važna i kasnije, u toku poslovanja.

Dobra ideja se ne može napraviti, kako to obično kažemo “na silu”, sa namerom da u jednom određenom trenutku ili vremenskom periodu nešto isplativo i poslovno korisno smislimo. Najčešće su prave ideje nastale od prosečnih i običnih, kojima je zatim dodata izvesna količina usavršavanja. Zato ideju ne treba odmah odbaciti, iako se učini da je loša – potrebno je na njoj raditi.

idea

Kako da ideja, o kojoj se razmišlja, bude bolja?

Sledi nekoliko praktičnih saveta, koji su jednostavni, ali se najčešće zaborave.

1. Primenite ideju na različita polja. Može li još negde da bude korisna? Teško je ispitati sve mogućnosti, ali pokušajte bar sa onima u oblastima koje poznajete ili su vam lako dostupne. zamislite i neku originalnu primenu, možda se baš tu krije bolje rešenje.

2. Kombinujte ideju sa nekom drugom idejom. Možda ideja ne funkcioniše najbolje zato što joj treba dodatak. Dobar savet je da se sve ideje koje imate na neku temu zapišu na jednom mestu, a zatim pokuša dobitna kombinacija.

3. Razgovarajte o ideji sa prijateljima i poslovnim partnerima. To treba da budu ljudi u čiju stručnost i namere imate poverenja. Možda će neko drugi, jednostavno, videti ono što vi ne vidite, bilo da seradi o pravcima daljeg usavršavanja ili polju primene.

4. Pretvorite slabosti ideje u njenu snagu. Obično prostor za navedeno postoji. Šta negativne osobine vaše ideje u sebi imaju pozitivno i gde to može da se iskoristi?

5. Testirajte ideju. Ukoliko je moguće, odnosno ako ideja ne zahteva velika ulaganja, treba da bude testirana u realnim uslovima. Možda će se pojaviti neke neočekivane slabosti, koje treba da se otklone, ili dobre osobine i načini upotrebe koji se lako previde.