Jednostavna pravila prodaje

(Last Updated On: )

Jedno od najvažnijih pravila uspešne prodaje glasi – kupac mora da ima dobro lično iskustvo sa brendom. Još bolje je ako je to iskustvo izvanredno, značajno, puno emocija, “iskustvo za pamćenje”… Na samom početku stvaranja odnosa ne može se očekivati maksimum, ali on treba da bude cilj kome se teži.

Veoma je važno u odnosima sa kupcima razlikovati dva pojma – uslugu koja im se pruža i iskustvo u kontaktu sa brendom. Biti kupcu na usluzi za svaku vrstu pomoći, objašnjenja, saveta, je obaveza koja se u dobrom marketingu podrazumeva. U pitanju je akcija, komunikacija… Ona je preduslov i sastavni deo iskustva sa brendom, ali se lični odnos sa proizvodom ne iscrpljuje u kontaktu sa osobama zaduženim za kupce. Brend, uprošćeno rečeno, mora postati predmet ili usluga “koja se voli”.

Kako se to postiže i koja je uloga prodavca, ili vlasnika brenda?

Dosezanje nivoa dobrih iskustava kupca sa brendom planiran je proces, a kontrolisanje rezultata neophodno je u svakom slučaju. Ukoliko želite da potrošači ostvare duboku vezu sa vašim brendom potrebno je sledeće.

Da odlično upoznate ciljnu grupu kupaca i onoga što im je važno.

Da budete dosledni i kontinuirno nudite osobine brenda koje se očekuju.

Da u ličnoj praksi proveravate šta znači koristiti proizvod koji nudite.

Da stalno težite usavršavanjima, inovacijama u odnosu brenda sa kupcem, i ne budete trajno zadovoljni postignutim.

U zavisnosti od proizvoda ili usluge, pojaviće se i specifični načini stvaranja ličnog odnosa kupca i brenda koje možete da ponudite, ili u njima učestvujete. Novčana sredstva koja ćete potrošiti manja su od nekih za druge namene, posebno ukoliko ste kreativni.

Iskustvo korisnika sa vašim brendom trajno imajte u vidu. Ukoliko se ne potrudite, vaš brend mogu zameniti drugi, koji se svim sredstvima bore za naklonost potrošača na visokokompetitivnom tržištu.