Ističe rok za nove oružne listove

(Last Updated On: )

Građani koji legalno poseduju vatreno oružje moraju stare oružne listove da zamene novim biometrijskim ispravama do 5. marta ove godine.

Tada ističe trogodišnji rok dat Zakonom o oružju i municiji čija je primena počela u martu 2016. Za izdavanje novog oružnog lista građani treba da izdvoje 1.500 dinara za obrazac oružnog lista, kao i za taksu koja, ukoliko poseduju oružje sa olučenim cevima, iznosi 5.360 dinara, odnosno 2.560 dinara za oružje sa neolučenim cevima.

Vlasnici oružja dužni su da dostave i lekarsko uverenje, čija cena se kreće od 3.000 do 6.000 dinara u zavisnosti od zdravstvenih ustanova, kao i potvrdu o nekažnjivosti. Građani koji poseduju oružje dužni su da na svakih pet godina dostavljaju Ministarstvu unutrašnjih poslova lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

“Fizičko lice kome je po ovom zakonu odobreno nabavljanje oružja iz kategorije B, odnosno izdat oružni list, mora nadležnom organu svakih pet godina odnosno po isteku važenja lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja dostaviti novo uverenje koje nije starije od mesec dana”, piše u Zakonu o oružju i municiji.

Građanima koji do 5. marta ne zamene stare oružne listove novim preti prekršajna kazna od 5.000 do 150.000 dinara, kao i mogućnost oduzimanja oružja i municije. Gubitak oružnog lista prijavljuje se policijskoj upravi prema mestu prebivališta i podnosi se zahtev za izdavanje novog oružnog lista, koji košta 800 dinara.

Za razliku od starog, na jednom novom biometrijskom oružnom listu biće moguće registrovati i do 10 komada pušaka ili pištolja.

Izvor: Beta