Nacionalna služba za zapošljavanje: Kraj obuka za IT sektor

(Last Updated On: )

Nacionalna služba za zapošljavanje odlučila je da prekine sve programe prekvalifikacije nezaposlenih u IT sektoru zbog slabih rezultata, piše portal B92.

Odluka o tome doneta je 28. decembra prošle godine.

Odlukom Nacionalne službe za zapošljavanje ukida se 21 obuka različitih profila, a ostaje samo obuka za 75 PHP programera u Beogradu, koja je prekinuta u prošlom krugu pa se nadoknađuje.

U obrazloženju odluke o obustavi obuka za najtraženija zanimanja današnjice navodi se da je nakon prošlog kruga posao našlo samo 17 odsto polaznika, što je slabije od očekivanog, te srpsko tržište rada nema potrebe za junior programerima.

“Na osnovu analize zapošljavanja polaznika iz prethodno sprovedene faze od 700 polaznika, utvrđeno je da je usled nižeg nivoa zapošljavanja junior programera koje iznosi 17% i koje je zaposleno na programerskim mestima, potrebno obustaviti postupak javne nabavke usluga izvođenja specijalističkih informatičkih obuka nezaposlenih lica za potrebe tržišta rada“, navodi se u odluci.

Nije tačno da nema potrebe

Direktor Vojvođanskog IKT klastera Milan Šolaja, u čiji program prekvalifikacije se Vlada RS uključila kaže da će rezultati prekvalifikacije biti dobri ukoliko je kvalitetna selekcija kandidata, program obuke, predavači, ukoliko je dobra koordinacija i saradnja izvođača obuka sa kompanijama.

On smatra da je u državnom programu IT prekvalifikacija izuzetak donekle odabir kandidata, jer je država odlučila da radi prvi krug selekcije i da samo oni koji prođu taj prvi krug mogu da se prijave kod organizatora obuke.

„Mislim da je ovo pogrešno i da organizatori obuke treba da imaju u potpunosti kontrolu nad selekcijom polaznika, jer je njima u direktnom interesu da prime najbolje kandidate. Sa druge strane, potrebno je posao prekvalifikacije poveriti organizacijama koje imaju dokazane kapacitete za ovakav posao. To ne moraju po pravilu da budu niti obrazovne institucije (državne ili privatne), niti kompanije, niti klasteri ili bilo koja druga vrsta organizacije. Proces selekcije organizatora obuke treba na vrh da izdvoji organizacije koje zadovoljavaju gore navedenih pet uslova“, navodi Šolaja.

On smatra da je tu deo odgovora zašto je Nacionalna služba za zapošljavanje obustavila program prekvalifikacija.

„Uslovi nisu postavljani tako da izdvoje najbolje, nego verovatno organizatore sa najnižom ekonomskom cenom. S druge strane, to je verovatno i dovelo do niskog procenta uspešnosti (mada bi trebalo izračunati koliko je uspešnost od 17% loša ili dobra, da ne pominjem da je potrebno više vremena da se vidi da li će taj procenat rasti). U svakom slučaju, nikako ne stoji da na tržištu radne snage nema potrebe za IT juniorima“, zaključuje Šolaja.

Izvor: B92