Da li ste platili kaznu?

(Last Updated On: )

Ukoliko niste platili kaznu nalazite se u registru koji može videti svako ko ima Vaš jedinstveni matični broj.

Portal sa podacima o neplaćenim kaznama izradilo je Ministarstvo pravde uz podršku projekta JRGA USAID-a, nalazi se na adresi https://rnk.sipres.sud.rs  i dostupan je i preko mobilnih uređaja (telefona, tableta).

Registar novčanih kazni je centralizovana elektronska baza u kojoj se čuvaju podaci o svim neplaćenim novčanim kaznama, troškovima postupka i drugim novčanim iznosima koji su izrečeni pravnosnažnom i izvršnom odlukom prekršajnog suda ili putem konačnog i izvršnog prekršajnog naloga.

kazna

Svi prekršajni sudovi su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima – Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja.

U skladu sa Zakonom o prekršajima ,ukoliko kažnjeno lice delimično ili potpuno plati dugovani iznos, ili se izrečena novčana kazna potpuno ili delimično zameni izvršenom kaznom zatvora ili radom u javnom interesu, nadležni sud je obavezan da odmah izbriše podatke, odnosno upiše odgovarajuću promenu u registru.

Zakon o prekršajima nalaže da ukoliko neko lice ima neplaćene kazne za određene prekršaje, neće biti u mogućnosti da dobije ili obnovi neka dokumenta, kao što su na primer vozačka ili saobraćajna dozvola.

Registar neplaćenih kazni omogućava lakši i transparentiniji pristup informacijama građanima i pravnim licima prilikom provere da li imaju neka nenamirena dugovanja po osnovu učinjenih prekršaja.

“Poštuj zakon, podrži red”, poručuje je Ministarstvo pravde u saopštenju.