Analiza podataka u svakodnevnom poslovanju

(Last Updated On: )

Analiza podataka još uvek, u Srbiji, ne dobija mesto koje zaslužuje. Vlasnici kompanija, uglavnom, malo pažnje poklanjaju jednoj od najbrže rastućih naučnih disciplina u svetu.

Analiza podataka se već neko vreme smatra obaveznim preduslovom svih važnih odluka o plasiranju proizvoda, investicijama, vođenju kampanja, o odnosima sa kupcima, dobavljačima, partnerima…

Na koje tačno podatke se misli, i u kojoj oblasti se oni najviše koriste?

Krenimo redom.

Savremeni način života, u kome internet komunikacije imaju veoma važno mesto, dovodi do beleženja i skladištenja ogromnih količina podataka. Zamislite samo pretrage na Google-u, koje otkrivaju navike, želje i preferencije svakog korisnika. Evidencije o posetama sajtova, naloga na društvenim mtrežama, ali i evidencije ponašanja potencijalnih kupaca na licu mesta, u prodavnicama, vode gotovo sve firme koje se ozbiljno bave svojim marketingom. Cilj je da se iz takvih podataka izvuku informacije koje će pomoći kompaniji da donese dobre iizbegne loše poslovne odluke.

Ideja da se podaci koriste samo u digitalnom marketingu, međutim, odavno je prevaziđena. Odluke o distribuciji, transportu, smanjivanju trokova skladištenja, cenama, investicijama… donose se u velikim kompanijama upravo na osnovu podataka.  

Za obradu i analizu podataka, najčešće iz više različitih izvora, koriste se specijalno dizajnirani programi. Njihovi rezultati i tumačenja otkrivaju potrebe, želje, trendove, ponašanja… kupaca, konkurencije, partnera, pružaoca usluga, javnih politika, globalnih kretanja… Analitičari koji se ovim poslom bave mogu da budu angažovani izvan kompanije, ali je ključni uslov za uspeh da se u samoj firmi shvati i prihvati značaj podataka. Elementarna znanja, ako ne i sva potrebna, trebalo bi da poseduje i određen broj zaposlenih, na radnim mestima vezanim za organizaciju, prodaju, upravljanje.  

Ishod čitavog posla vezanog za obradu podataka je da oni koji odlučuju budu upoznati sa rezultatima analiza, u jasnom i prihvatljivom obliku, podržanom činjenicama. Grafikoni, pregledi, sažeti izvodi sa ključnim tačkama i, koliko je god to moguće, predviđanjima, način su da se rukovodioci i vlasnici upoznaju sa realnim stanjem na tržištu, efektima prošlih i mogućim posledicama budućih odluka.