Zanemareni faktori uspeha

(Last Updated On: )

Nisu samo finansijski pokazatelji uspeha važni za opstanak kompanije. Postoje i drugi indikatori koji prave razliku između firmi sposobnih da savladaju sve izazove, i onih drugih, sa manjom verovatnoćom za napredovanje.

kolege

Jedna od najvažnijih vrednosti uspešnih kompanija je atmosfera postignuća, koja se teško može izmeriti, ali se veoma jednostavno može graditi. Evo tri stvari kojima treba posvetiti pažnju.

Razmišljanje i rešavanje problema

Potrebno je podsticati i priznavati nezavisno mišljenje i načine rešavanja problema. Ozbiljne kompanije imaju razrađene metode da zadrže i promovišu kvalitetne ljude, a oni sami, zatim, napreduju u firmi, zahvaljujući svojim idejama. Iako je važno imati program i plan, posebno u velikim organizacijama, mora se dozvoliti prostor za inovativnost, originalnost, drugačija rešenja, kreativnost… Čelni ljudi ne bi trebalo da nameću svoja unapred pripremljene odluke menadžerima nižih nivoa, nego da, postavljajući pitanja, od njih dobiju nova rešenja, a zatim ih za to pohvale i nagrade.

Lični i profesionalni rast

Lični rast i uspesi pojedinca treba da budu priznati i kada nemaju veze sa delatnostima preduzeća. Veoma je važno da radnici budu zadovoljni svojim privatnim postignućima i poslodavac treba da pohvali, omogući slobodne dane i pruži svaku drugu vrstu podrške za usavršavanje u različitim veštinama i u drugim oblastima. Vođenje zdravog načina života, na primer, van posla, treba posebno promovisati.

Priznanja za postignuća

Priznanja obično dolaze u ruke najuspešnijih u kompaniji, ali postoje i ne manje važni radnici koje treba nagraditi. Na primer oni koji godinama ne izostaju sa posla, ili oni koji otvaraju prvi kapiju i poslednji je zatvaraju vodeći računa da sve ostane u redu. Uspeh u nekim, naizged malim aktivnostima u kojima se ne vidi diretan rezultat takođe ima svoje šampione. Jednostavno, treba obratiti pažnju na svakog pojedinačnog radnika i zapitati se koliko je posvećen, dobar u poslu, istrajan…

Zadovoljni zaposleni, dakle, garant su borbe za opstanak kompanije, što na turbulentnim tržištima može da ima odlučujući značaj.