Uticaj poruka na marketing

(Last Updated On: )

Ogromna popularnost poruka u poslednjih nekoliko godina ostavlja trag i u marketingu, ali ne na način kako se najčešće misli.

Društvene mreže namenjene razmenjivanju poruka razvile su se do neverovatnih razmera. Aplikacije kao što su Facebook Messenger, Snapchat, Kik, WhatsApp… imaju na stotine miliona korisnika samo u toku jednog meseca. Njihov razvoj u platforme otvorio je pitanje o načinima na koje bi brendovi ubuduće trebalo da vode e-poslovanje, razmenu informacija, promotivne aktivnosti, odnose sa kupcima… Ova promena je pomalo neobična, pošto marketing metode vraća na početak – na vreme čak i pre štampanih medija, odnosno na direktnu komunikaciju i odnose. Ukoliko u razmeni poruka kupac otkrije automatizam, neiskrenost, bezličnost i odsustvo realnosti – on će poruku ignorisati, efekat će biti veoma negativan i možda će stvoriti trajno loš imidž brenda.

Postoje tri jednostavna saveta kako da se to ne desi.

phoneMarketari moraju da budu personalni, a ne samo personalizovani. Duboko lični odnos i lično iskustvo je upravo ono koje zadržava kupce u bakalnicama i malim lokalnim samoposlugama i pored ogromnih šoping molova. Poruke ne treba da budu samo personalizovane ponude na osnovu statističkih pokazatelja, one su, ako se želi uspeh, zaista lične (personalne) i kupac to oseća i ceni.

I sam brend treba da ima „ljudsko lice“, da preuzme rizik i odmah reaguje, gradi dugoročna partnerstva. Kupci očekuju da u aplikacijama koje prenose poruke brend podstakne interakciju između njih samih, kao i drugih, od eksperata u grani do pomoćnika pri kupovini. Poruka može da ima grafičke i video dodatke koji će je obogatiti, ali njena suština se najpre ceni i procenjuje.

Ljudi koriste poruke da komuniciraju, posmatraju, šeruju, igraju se i uče. Poruke koje se šalju u cilju marketing promocije ne treba da budu identične kao one koje se emituju na radiju ili televiziji. Potrebno je da budu inovativne, da povezuju digitalni i realni svet, iniciraju interakciju i razmenu sa kupcima i potencijalnim kupcima.

Važno je, dakle, zapamtiti da ogromna medijska scena danas dozvoljava da kupci sami biraju šta će da slušaju i kome će da veruju. Cene se lični kontakt i stvarni sagovornici, a ako nije tako, poverenje se lako gubi.