Šta traži Svetska banka?

(Last Updated On: )

Da li Srbija ispunjava obaveze koje je postavila Svetska banka i kakav će biti rezultat budućih pregovora? Odgovore daje stručnjak Svetske banke u Beogradu Srđan Svirčev.

On kaže da će 75 miliona dolara, koje je banka odobrila Srbiji za podršku reformi javne administracije i državnih finansija, vlada moći da povuče kad ostvari konkretne ciljeve – sprovođenje zakona o platama u javnom sektoru i smanjenje broja zaposlenih, jaču kontrolu trošenja novca i centralizovane javne nabavke.

Svirčev je, gostujući u Dnevniku RTS-a, precizirao da postoje četiri cilja koja Srbija mora da dostigne.

novac

„Prvi je vezan za sprovođenje zakona o platama u javnom sektoru, drugi za smanjenje broja zaposlenih, zatim pojačana kontrola trošenja sredstava i unapređivanje javnih nabavki kroz centralizovanu nabavku”, rekao je Svirčev.

Kao rok za usklađivanje plata u javnom sektoru, to jest uvođenje platnih razreda, naveo je da je zakonom predviđen 1. januar naredne godine.

Prema njegovim rečima, potrebno je uskladiti plate sa tim zakonom, definisati prema jedinstvenoj osnovici koja će biti utvrđena i napraviti spisak koeficijenata.

„Utvrdiće se koliko ljudi je potrebno u javnom sektoru. Na osnovu rezultata države i broja zaposlenih koje će uzeti otpremnine, odobravaće se sredstva. Dakle, u odnosu na broj zaposlenih koji će napustiti javni sektor, biće odobrena sredstva za otpremnine koje su propisane Zakonom o radu”, rekao je Svirčev.

Govoreći o podršci za sprovođenje centralizovane javne nabavke, predstavnik Svetske banke u Srbiji kaže da će to omogućiti da se postigne najbolja cena i kvalitet za količine koje treba da se nabave. „Umesto da svaka institucija sama pravi nabavke, sa jednog mesta može da se popiše nabavka”, dodao je Svirčev.

Svetska banka, o potrošnji države

Kada je reč o kontroli državne potrošnje, Svirčev navodi da će država morati da plaća svoje obaveze na vreme, a to je u roku od 45 dana.

„Za to postoji zakon ali se ne primenjuje u potpunosti. I treba da postoji sistem gde će se raditi kontrola plaćanja tih obaveza”, rekao je Svirčev.

Ističe da sve obaveze Srbija treba da ispuni do kraja 2018. godine.

„Ja se nadam da će sve biti ispunjeno do tada jer je ovaj kredit za podršku rezultatima koje vlada treba da ostvari uz sprovođenje tog programa”, kaže Svirčev.

Izvor: Tanjug