Univerziteti sa nastavom na engleskom u Albaniji

(Last Updated On: )

Razmena radnika, studenata, putovanje sa ličnom kartom… samo su neki od rezultata dogovora o “malom Šengenu”, postignutog u Ohridu protekle nedelje između zvaničnika Srbije, Albanije i Severne Makedonije.

Koliko srpski studenti poznaju mogućnosti za studiranje na albanskim univerzitetima i kakve prilike im se nude?

Bez ulaženja u neophodne detalje, o kojima će se informisati zainteresovani, navodimo nekoliko univerziteta sa najpovoljnijim školarinama, na kojima se nastava odvija i na engleskom jeziku.

Epoka univerzitet se nalazi u Tirani i na svojim fakultetima nudi programe u oblasti arhitekture, inženjerstva, ekonomije, administracije, prava i društvenih nauka. Većina profesora su stranci, Erazmus programi su studentima na raspolaganju, a cene školarine su približne cenama na privatnim fakultetima u Srbiji.

Politehnički univerzitet osnovan je 1951. godine. Svih sedam fakulteta spremaju studente za zanimanja u tehničkim naukama i poseduju savremenu opremu neophodnu za istraživanja u ovoj oblasti.

Prvi privatni univerzitet u Albaniji, osnovan 2002. godine, nosi naziv University of New York Tirana (UNYT). Organizovan je u saradnji sa prestižnim evropskim i američkim univerzitetima, a studeti mogu, ukoliko žele, nastaviti studije u Sjedinjenim Američkim Državama.

University Europian i Tiranes, skraćeno UET, u partnerskim je odnosima sa nekim od najapoznatijih svetskih univerziteta, ali i sa srpskim – Beogradskim univerzitetom i Institutom za ekonomske nauke, univerzitetima u Kragujevcu i Novom Pazaru i Univerzitetom Singidunum.

Beder University College je osnovan 2011. godine i ima planove za povećanje broja stranih studenata. Na šest odseka proučavaju se društvene nauke, a školaraina se za prvi stepen studija kreće između 1500 i 1800 evra godišnje.

Canadian Institute of Technology nosi takvo ime zato što je program rada usklađen sa kanadskim sistemom obrazovanja. Kompletna nastava je na engleskom, a studenti mogu, bez problema, nastaviti školovanje na kanadskim fakultetima.