Slobodna televizija na TV ekranima

(Last Updated On: )

Slobodna televizija je saopštila da je Regulatorna agencija za elektonske medije dodelila toj kući dozvolu za televizijsko emitovanje, čime je ta televizija stekla pravo i obavezu da svoj program emituje najmanje putem jedne elektronske komunikacione mreže.

Slobodna televizija upućuje otvoren poziv SBB-u da omogući pregovore i prestane sa odlaganjem sastanka sa pravnim timom Slobodne televizije.