Umrežavanje i kako ga postići

(Last Updated On: )

Umrežavanje je termin koji se veoma često koristi u razgovorima o poslovanju i savetima za vođenje biznisa. O čemu se, zapravo, radi i kako se umrežiti na pravi način.

Umrežavanje se na svodi samo na prosto povezivanje među ljudima ili organizacijama. Ono mora da bude sa ciljem i svrhom, i to takvom da sve uključene strane vide korist.

mreza

Kada se u mreži nađu prijatelji, saradnici i poslovni partneri svaka strana nudi uslugu koju ume i može da pruži, ili informacije koje poseduje, na način da se reciprocitet podrazumeva – „ja tebi ti meni“ princip ovde funkcioniše u pozitivnom značenju uzajamnog pomaganja.

Ne postoji samo jedan ispravan način da se mreža formira, ali neka pravila za uspešno umrežavanje univerzalno važe.

1. Širite svoju mrežu. Iako izgleda suvišno podsećati na ovo, dobro je da osobe koje su sa vama povezane znaju da nastojite da širite mrežu.

2. Gradite odnose sa članovima mreže. Nemojte zaboraviti da su u pitanju lični odnosi. Kako budete širili mrežu i upoznavali nove ljude, posebno obratite pažnju i posvetite vreme onima sa kojima delite mišljenja i stavove u veoma velikoj meri – sa njima ćete ostvariti još prisniji odnos zasnovan na poverenju.

3. Potrudite se da u mreži budete prepoznatljivi kao ekspert ili dobar znalac određenog pitanja ili oblasti. U nečemu ste sigurno dobri i to drugi treba da znaju, obavestite ih i naglasite spemnost da im u svom domenu pomognete. Bilo bi dobro da se umrežavate sa osobama koje imaju znanja i sposobnosti iz oblasti u kojima ih vi nemate.

4. Razvijte mrežu što kvalitetnijih klijenta i poslova. Kada odradite neki posao možete, i trebalo bi, da tražite preporuke. One su osnova vaše mreže i budućeg uspeha. Što se vas tiče, nemojte uzimati i davati preporuke olako, po njima se poznaje da li umete da napravite razliku između dobrog i lošeg posla.

Osnovni savet za umrežavanje glasi – poštujte svakoga. Nikada ne znate ko vam može zatrebati u budućnosti – u karijeri, poslovanju i ličnom životu.