Uloga direktora je promenjena

(Last Updated On: )

Poslovanje u 21. veku donelo je promene koje na naše prostore ne stižu još uvek, ali se u razvijenim ekonomijama događaju. Jedna od njih je trajno izmenjena uloga direktora, ili svih menadžera u vrhu kompanije ukoliko ih ima više.

Promene nisu spremno prihvatili ni šefovi najvećih svetskih firmi, pošto nove uloge podrazumevaju i nove odgovornosti, ali i nove veštine. Menadžeri moraju mnogo toga da nauče, što nisu očekivali kao obavezu na pozicijama na kojima se nalaze.

Nekoliko je dimenzija za koje je neophodno prilagođavanje.

Prva je pitanje moći. U poslednjim decenijama prošlog veka, a i mnogo pre toga, podrazumevalo se da zaposleni budu poslušni i izvršavaju naloge pretpostavljennih. Nove generacije su osvojile dodatna prava u radnim odnosima i zahtevaju da rad bude timski, a u skladu sa njim i podela uloga. Direktori i menadžeri moraju da pronađu načine kako da učine timove uspešnim, a to se može samo direktnom koordinacijom.

Umesto tabela sa postignutim rezultatima koje je nekada dobijao na stolu, menadžer novog doba mora da razume ulogu rukovođenja u maksimiziranju rezultata. Rezultat se, takođe, više ne posmatra isključivo kao profit. Konkurencija je velika i značajne su i druge komponente – vrednost brenda, poverenje kupaca, zadovoljstvo zaposlenih… Ono što je trenutno dobitak može da se u narednom periodu istopi ako se ne posveti pažnja i drugim faktorima uspeha, o čemu sve vreme treba da razmišlja upravni vrh firme.

Ni struktura kompanije više nije onakva kakva je nekada bila. Umesto jasne hijerarhije radnika koji sede u kancelarijama i / ili rade u proizvodnim pogonima na određenom mestu, danas imamo brojne spoljne saradnike kojima se poverava deo posla, rad od kuće, međunarodne timove…

Promenila se i uloga investitora, u smislu zahteva koje postavljaju. Ukoliko se želi novac za buduće projekte i poslovanje, menadžeri treba da obezbede da sve savršeno funkcioniše po novom modelu.

Posebnu pažnju treba obratiti i na moguću promenu vlasništva, akvizicije i druge ekonomski veoma očekivane događaje za vreme jedne poslovne karijere, prilikom kojih menadžerima opstanak u novom okruženju zavisi od prilagođenosti i zasluga u starom.