Da li je optički internet najbolje rešenje za celu porodicu?

internet
(Last Updated On: )

U svakom savremenom domaćinstvu telekomunikacioni servisi igraju značajnu ulogu, budući da digitalizacija svakodnevice i poslovnih procesa dovodi do intenzivirane upotrebe interneta putem različitih uređaja. U ovom domenu standardi su značajno povišeni u odnosu na nekoliko godina ranije, te zastoji i ometanja konekcije osetno smanjuju ukupan kvalitet života. Ovo je svakako razlog zbog kojeg je uvođenje optike zaista dobra vest, te ćemo u tekstu koji sledi navesti prednosti koje nam upotreba optičkog interneta donosi.

Šta je optički internet?

Optički internet se prenosi putem optičkog kabla, čiji se tip razlikuje u zavisnosti od razdaljine prenosa signala. Budući da se signal prenosi putem optičkih vlakana, njegov put se sastoji iz konverzije električnog signala u svetlosni, te ponovne konverzije u električni, po njegovom izlasku iz kabla. Za spajanje optičkih kablova se koristi mikroskopski precizna tehnologija, te optika predstavlja najsavršeniji vid prenosa internet, TV i telefonskog signala. Na našem tržištu je ovaj vid konekcije danas dostupan i u ponudi se pokazao kao najbolji Telenor optički internet, koji pruža izuzetan kvalitet internet iskustva korisnicima, te možemo govoriti o optičkom internetu u Srbiji i direktno se upoznati sa benefitima njegove upotrebe.

Koje su prednosti optičkog interneta?

Uzimajući u obzir pomenute visoke standarde koje savremeno doba postavlja pred provajdere, optički internet se ukazuje kao nesumnjivo najbrži i najstabilniji vid konekcije. Izuzetno velika brzina prenosa signala se i kada su u pitanju najveće udaljenosti meri u milisekundama. Za razliku od kablovskog interneta, za koji je karakteristična asimetričnost u pogledu odnosa brzine preuzimanja i brzine otpremanja, u slučaju optičkog interneta ovo ne predstavlja problem. Istovremeno, ovaj vid konekcije odlikuje i izuzetna stabilnost, te ne postoji opcija slabljenja signala u slučajevima visoke regionalne upotrebe. Važno je napomenuti da je sigurnost podataka na najvišem nivou, te optički internet u ovom pogledu zadovoljava kriterijume državnih i finansijskih institucija.

Optički internet u domaćinstvima

Optički prenos signala dobija svoj pun smisao ukoliko se njegovi kapaciteti u potpunosti koriste, dakle prilikom upotrebe paketa kao što je Hipernet i pokrivanja potreba upotrebe interneta, televizije i fiksnog telefona. Ovo čini optički internet idealnom solucijom za domaćinstva, odnosno za potrebe cele porodice. Budući da su ovakvi paketi pristupačni, optički internet beleži sve veću popularnost kod nas, tačnije naročito ovaj način njegove upotrebe. Bez bojazni povodom eventualnog slabljenja signala i usporavanja brzine prenosa podataka, svi članovi porodice mogu istovremeno sa različitih uređaja biti povezani na mrežu. Odlučivanjem za ovakve pakete, cela površina doma biva pokrivena signalom jednake jačine, što značajno poboljšava kvalitet ukupnog digitalnog iskustva porodice.

Upotreba optičkog interneta u savremenoj porodici

Benefiti optičkog interneta dodatno dobijaju na značaju zbog potreba savremenog života. Aktuelna situacija u vezi sa globalnom pandemijom virusa korona doprinosi značaju brze i stabilne konekcije, budući da praktikovanjem socijalne distance bivamo upućeni na rad od kuće (ukoliko je takav vid angažmana moguć u okviru konkretnog poslovanja), kao i prenošenje većine rutinskih aktivnosti i socijalnih kontakata u virtuelni svet. U situaciji u kojoj deca prate online nastavu paralelno sa roditeljima koji su povezani na mrežu povodom svojim poslovnih obaveza, te zatim uključujući online kupovine i plaćanje računa preko interneta, važno je da budemo sigurni u vid konekcije za koji smo se odlučili. Moderne tehnologije su nas svojim procvatom takođe navikle i na određene zabavne aktivnosti poput praćenja različitih sadržaja preko interneta i druženje putem društvenih mreža, te virtuelni svet zaista prestaje da bude alternativni prostor funkcionisanja svih nas i prepliće se sa fizičkim svakodnevno. Ovo nesumnjivo znači da je optički internet, kao najsavršeniji vid konekcije, zapravo budućnost interneta, te će svaka moderna porodica želeti da ima na raspolaganju njegove benefite.

Optički internet nesumnjivo predstavlja najbolje rešenje za svaku porodicu savremenog doba i činjenica da je sve dostupniji predstavlja sjajnu vest. Ukoliko se odlučite za ovaj vid konekcije, obezbedićete sebi i svojoj porodici idealno iskustvo interneta i zasigurno pojednostaviti svoju svakodnevicu i doprineti kvalitetu svog života.