U očekivanju novog Zakona o radu

(Last Updated On: January 9, 2021)

Prekarijat je reč nastala kombinacijom latinskog pojma precarius, što znači nesiguran, i reči proletarijat. Prekarijat označava stalnu neizvesnost vezanu za radno mesto. Prekarnim radnicima obično se nazivaju sezonski radnici, radnici na crno, slobodnjaci koji žive od honorara, ugovorni radnici, oni koji obavljaju povremene poslove preko raznih agencija, stručnjaci koji rade po projektima… ali i drugi čija su radna prava ugrožena.