U drugoj polovini godine E-agrar

E-agrar
(Last Updated On: )

Digitalna platforma E-agrar, softversko rešenje koje će omogućiti da se više od 400.000 gazdinstava registruje onlajn, počeće sa radom u julu 2022. godine. 

E-agrar obuhvata novu aplikaciju koja bi trebalo da omogući efikasnije vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava i efikasnije upravljanje isplatama podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Novo softversko rešenje predstavlja elektronski portal preko kojeg će poljoprivrednici pristupati podacima o svom gazdinstvu, podnositi elektronske zahteve za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, menjati podatke, obnavljati registracije i eventualno se brisati iz Registra.

„Poljoprivredna gazdinstva imaće mogućnost da podnose zahteve za direktna plaćanja, podsticaji po površini i podsticaji za životinje. Portal je sredstvo i za uvezivanje sistema sa svim relevantnim javnim evidencijama i automatsko preuzimanje potrebnih podataka“, kažu u Ministarstvu poljoprivrede za „Preduzetnik“.

Kroz E-agrar biće omogućena razmena podataka sa drugim registrima koji vode jedinstvene matične brojeve građana, podatke o prebivalištu, podatke o zemljištu i životinjama…

Kada bude uspostavljen E-agrar, a očekujemo da će prva faza početi sa radom jula 2022. godinepoljoprivrednici će na jednostavan način elektronskim putem podnositi zahtev za direktne podsticaje i osim zahteva koje će moći da podnose elektronskim putem, neće morati da prikupljaju dodatnu dokumentaciju i šalju je u Upravu za agrarna plaćanja“, ističu u resornom ministarstvu.

Uspostavljanje E-agrara će, kažu, omogućiti poljoprivrednicima da za kraće vreme dobiju podsticaje, jer će obrada predmeta znatno kraće trajati, vršiće se automatska obrada predmeta, razmena podataka i provera podataka između registara biće automatizovana.

Čitav proces finalno će se odraziti i na promenu načina rada Uprave za agrarna plaćanja jer će na taj način doći do bržeg odobravanja podsticaja kao i brže isplate zahteva.

E-agrar će postati jedinstvena, elektronska i centralizovana evidencija svih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, svih zahteva za direktna plaćanja i omogućiće efikasnije izveštavanje o registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i direktnim podsticajima. Takođe, biće uspostavljena razmena informacija (softverska) sa drugim državnim organima i organizacijama, u oba smera.