Počinje obeštećenje za oduzetu imovinu

obeštećenje za oduzetu imovinu
(Last Updated On: )

Dana 14. januara 2022. godine Republika Srbija je prvi put emitovala državne obveznice radi izmirenja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu, kojima su regulisane obaveze Republike Srbije u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 – odluka US, 95/18 i 153/20).

Ukupan iznos obeštećenja oduzete imovine za emisije obveznica koje se emituju u 2022. godini utvrđen je na osnovu Rešenja o obeštećenju, koje je donela Agencija za restituciju, a postala su pravnosnažna u periodu od 1. jula 2020. do 30. juna 2021. godine i iznosi EUR 69.452.452,20 a biće isplaćen emitovanjem obveznica ročnosti pet, deset i dvanaest godine. Ročnost obveznica definisana je članom 35. Zakona.

Obeštećenje po osnovu emitovanih obveznica isplaćivaće se od 14. januara 2023. godine jednom godišnje, sve do dospeća obveznice zavisno od njene ročnosti:

– petogodišnje obveznice (serije od RES05A2023 do RES05A2027), datum dospeća 14. januar 2027. godine;

– desetogodišnjih obveznice (serije od RES10A2023 do RES10A2032), datum dospeća 14. januar 2032. godine;

– dvanaestogodišnjih obveznice (serije od RES12A2023 do RES12A2034), datum dospeća 14. januar 2034. godine.

Ukoliko datum dospeća serije ili datum dospeća obveznice padne u neradan dan, isplata će se obaviti prvog narednog radnog dana.

Korisnicima obeštećenja, po rešenjima Agencije za restituciju koja su postala pravnosnažna do 30. juna 2021. godine, a koji su dostavili dokumentaciju o otvorenim računima, obveznice su upisane na vlasnički račun kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHoV), tako da stanje i raspored obveznica po serijama odgovarajuće emisije, mogu da dobiju preko člana (ovlašćene banke ili investicionog društva), koji je otvorio navedeni račun kod CRHoV.

Korisnicima obeštećenja, koji nisu dostavili dokumentaciju o otvorenim računima, obveznice su upisane na privremeni račun kod CRHoV, pa je neophodno da u što kraćem roku otvore odgovarajuće račune preko člana CRHoV (ovlašćene banke ili investicionog društva), preuzmu i popune Obrazac sa sajta Agencije za restituciju http://www.restitucija.gov.rs/ i dostave tražene podatke, kako bi bili isplaćeni.

Takođe, Ministarstvo finansija Republike Srbije će 31. marta 2022. godine isplatiti bivšim vlasnicima akontaciju u novcu, na osnovu rešenja o obeštećenju koja su postala pravnosnažna do 30. juna 2021. godine, u iznosu od 10% od utvrđenog iznosa obeštećenja po svim osnovama bivšeg vlasnika.