Šta znači pojam biznis transfer

(Last Updated On: )

Biznis transfer, odnosno prenos poslovanja, podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu (deca, menadžeri, zaposleni, drugi preduzetnici, menadžeri…) ili preduzeće, čime se osigurava kontinuitet poslovnih aktivnosti preduzeća. Da li i kakve odgovore imaju na biznis transfer, kako vide svoju budućnost i budućnost svojih kompanija, čemu se nadaju osnivači kompanija u Srbiji, istraživao je ASEE Centar a rezultati sa komentarima i preporukama objavljeni su u Biznis transfer barometru.