Senzori mere zračenje

(Last Updated On: )

Građani su često zabrinuti zbog uticaja elektomagnetskog zračenja radio i televizijskih predajnika, baznih stanica, WiFi i drugih uređaja, na njihovo zdravlje.

RATEL tvrdi da za to nema osnova

Kako su pokazali prvi rezultati merenja u okviru projekta koji je RATEL počeo prošle godine, a koji predviđa postavljanje senzora za merenje jačine elektromagnetskog polja u tim zonama, prosečne izmerene vrednosti elektromagnetskog polja u zonama povećane osetljivosti u kojima boravi veliki broj ljudi u dužem periodu, posebno u obdaništima, školama, fakultetima i bolnicama, 10 puta su manje u odnosu na propisane granice.

U Srbiji je trenutno 17 takvih senzora, i to 10 u Beogradu, četiri u Novom Sadu i tri u Nišu.

U Beogradu su senzori postavljeni u Šestoj beogradskoj gimnaziji, studentskim domovima “Žarko Marinović”, “4. april”, “Karaburma”, “Kralj Aleksandar Prvi” i “Vera Blagojević”, osnovnim školama “Drinka Pavlović” i “Lazar Savatić”, Zemun stadion i u sedištu RATEL-a.

Rezultate merenja mogu da prate i građani na portalu emf.ratel.rs, a u RATEL-u navode da je plan da u naredne tri godine bude postavljeno stotinu senzora, i to u više od 30 opština u Srbiji.

Koordinatorika Grupe za kontrolu kvaliteta usluga Maja Mitić rekla je za Tanjug da su prvi rezultati merenja u okviru projekta RATEL-a pokazali da su sve izmerene vrednosti u propisanim granicima, definisanim Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima.

“Veoma je važno naglasiti da su te granice za zone povećane osetljivosti značajno strože nego u većini zemalja EU. Kada se uzmu u obzir svi senzori koji mere na teritoriji Srbije može se uočiti da je prosečna izmerena vrednost 10 puta manja u odnosu na propisane granične vrednosti”, rekla je Mitićeva.

Kako je objasnila, senzori mere kumulativni nivo elektromagnetskog polja koje stvara više izvora na određenim lokacijama.

Takva merenja su, navodi, važna za RATEL, prvenstveno jer je jedna od uloga te agencije da pospešuje razvoj telekomunikacija u Srbiji i omogući operatorima da šire svoje mreže i postavljaju sve veći broj baznih stanica i predajnika kako bi krajnjim korisnicima mogli da pruže zadovoljavajući kvalitet usluge.

“Građani su u principu zabrinuti, veoma često oni ometaju, odnosno usporavaju operatore da šire mrežu, tako da je značajno da kroz ovaj projekat vidimo koji su realni nivoi polja, da građani nemaju osnova za zabrinutost i, naravno, da omogućimo dalji razvoj komunikacionih mreža u Srbiji”, kaže Maja Mitić.

Naglašava da se RATEL bavi isključivo kontinualnim praćenjem nivoa elektromagnetskog polja i nema nadležnost da vrši merenja po pozivu građana.

“Često nam se obraćaju građani i pitaju nas da izmerimo odgovarajući nivo elektromagnetskog polja, na primer, u njihovim stanovima i nekim specifičnim lokacijama. Moram da naglasim da to nije nadležnost RATEL-a nego Ministarstva za zaštitu životne sredine koje vrši sistematska i pojedinačna merenja nivoa elektromagnetskog polja”, kaže Mitićeva.

Ukoliko su, pak, građani zainteresovani da se izvrši merenje u njihovom stanu ili na nekoj specifičnoj lokaciji, mogu se obratiti ovlašćenim pravnim licima, čiji spisak se nalazi na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine.

U tom Ministarstvu su za Tanjug naveli da do sada nisu dobijali zahteve građana za merenje nivoa elektromagnetskog polja, ali da se građani obično javljaju sa zahtevom za merenje pojedinog izvora i takve zahteve Ministarstvo prosleđuje lokalnoj samoupravi, kao nadležnom organu.

Izvor: Tanjug