Samodisciplina, višestruko vredna veština

(Last Updated On: )

Samodisciplinu možete naučiti i vežbati bez ulaganja novca, specijalnih obuka i drugih ljudi. Ova jednostavna veština pomaže u svakodnevnom privatnom životu i, još više, na poslu, bilo da ste preduzetnik ili zaposleni radnik u kompaniji, ustanovi, organizaciji.

Zbog čega je samodisciplina važna za uspeh?

Okolnosti u svetu u kojem živimo kontinuirano se menjaju, i čini nam se da mnogo toga što je važilo juče nije primenljivo već danas. Bombardovani informacijama i najrazličitijim stimulusima, koji nam ometaju pažnju, brzo se prebacujemo sa zadatka na zadatak, sa teme na temu, gubeći pri tome kvalitet na račun prividnog kvantiteta.

Strpljenje, poštenje, iskrenost, lični integritet… odavno su izgubili vrednost koju zaslužuju. A sa njima i samodisciplina, predanost poslu koji obavljamo. Priznali mi to ili ne, na duži rok ovakva orijentacija nije dobra. Možda će nam privremeni uspesi doneti (podjednako privremeno) zadovoljstvo, ali kad sve prođe, samo pošten odnos prema životu i radu može da proizvede rezultat.

Samodisciplina  se može vežbati na više načina. Jedan od najpoznatijih je odlaganje nagrade, za nešto veću nagradu u budućnosti. Razmislite o koristima koje ćete imati ako se ne zadovoljite manjim postignućem i, umesto toga, uložite dodatno vreme i napor u veće.

Uklonite svesno iskušenja, koja se postavljaju kao prepreke. Sve ono što vas navodi da skrenete sa puta koji ste zacrtali morate naučiti da ignorišete, ma koliko privlačno bilo.

Razvijajte veštinu fokusiranja pažnje na način koji vam najviše odgovara. Mnogi stručnjaci predlažu meditaciju i srodne discipline. Interesantno je da se napredak u ovoj oblasti postiže veoma brzo – postepeno ćete povećavati dužinu vremena u kojem ostajete skoncentrisani na željeni posao, bez mnogo zalaganja i napora.   

Pored boljih rezultata u nastojanjima (od poslovnih projekata do ličnih odluka, kakvo je skidanje suvišnih kilograma, na primer) samodisciplina će vam doneti još jednu korist. Svest da u potpunosti vladate situacijom i da vaša volja odlučuje, učiniće vas ponosnim i sigurnim u sebe.