Rešenje za kredite u švajcarcima

(Last Updated On: April 16, 2019)

Nacrt zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima usvojen je danas na sednici Vlade Srbije, nakon čega će biti upućen u skupštinsku proceduru, saopštila je Vlada.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da se tim leks specijalisom rešava problem koji postoji više od jedne decenije, kao i da su mu prethodili teški pregovori, ali da je pronađeno kompromisno rešenje.

“Ovaj leks specijalis je kompromisno rešenje između nekoliko zainteresovanih strana – građana, odnosno udruženja koja ih predstavaju, banaka, i države sa treće strane. Razgovori nisu bili nimalo laki, ali smo uspeli da nađemo kompromis i najbolje moguće rešenje za sve tri strane”, kazao je Mali.

Kako je objasnio, nacrtom zakona obuhvaćeni su svi korisnici kredita koji su i dalje zaduženi u švajcarskim francima, bez obzira na visinu duga.

“Predviđeno je da se preostali deo duga konvertuje u evre, kao i da iznos dobijen konverzijom bude umanjen za 38 odsto. Dodatno olakšanje predstavlja i činjenica da se obračun konverzije vrši na iznos bez zateznih kamata”, istakao je Mali i zahvalio svim učesnicima pregovora.

Nacrtom zakona je predviđeno da kamatna stopa ne može biti veća od 3,4 odsto plus tromesečni ili šestomesečni EURIBOR, odnosno fiksna kamatna stopa ne može biti veća od četiri odsto.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu tog zakona banka je dužna da dostavi korisničku ponudu za zaključenje ugovora. Ukoliko prihvata da se konverzija stambenog kredita uradi u skladu sa tim zakonom, korisnik je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema dokumenata o tome obavesti banku i sa bankom zaključi ugovor o konverziji.

Nacrtom zakona biće omogućeno da se reši problem oko 16.800 ljudi koji su zaduženi u švajcarskim francima.

Državu će leks specijalis o švajcarcima koštati više od 11 milijardi dinara.

Skupštini Srbije je dostavljen Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima kojim je predviđeno da trošak republičkog budžeta za njegovo sprovođenje bude 11.686.680.000 dinara.

Predlog tog leks specijalisa je danas usvojila Vlada i posledila ga parlamentu na usvajanje po hitnom postupku.

Predloženo je da preostali deo duga kredita u švajcarcima bude konvertovan u evre i da taj iznos bude umanjen za 38 odsto, a da godišnja kamatna stopa za dalju otplatu ne bude veća od četiri odsto.

Novac za sporovođenje tog zakona, kako je predložila Vada Srbije, biće obezbeđen emitovanjem obveznica u skladu sa tržišnim uslovima.

U 2019. godini za te potrebe iz budžeta neće biti izdvajana sredstva, a u periodu od 2020. do 2023. godine biće potrebno do 389.556.000 dinara po godinama za troškove kamate.

Kako je predloženo, u 2024. godini planiraće se u budžetu iznos do 10.128.456.000 dinara, radi izmirenja troškova kamate (do 389.556.000 dinara) i otplate glavnice (do 9.738.900.000 dinara).

“Cilj je da se na jednoobrazan i socijalno prihvatljiv način razreši otvoreno pitanje kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Dodatni cilj ovog zakona je i rasterećenje sudova i smanjenje troškova sudskih postupaka, imajući u vidu sudsku praksu i stavove Evropskog suda pravde, Evropskog suda za ljudska prava kao i praksu domaćih sudova”, navela je Vlada Srbije u obrazloženju leks specijalisa.

Korisnici kredita zadovoljni

Predstavnik Udruženja CHF Srbija Sanja Vujanović rekla je da su korisnici stambenih kredita u švajcarskim francima zadovoljni predlogom zakona koji je danas usvojila Vlada Srbije i predviđa mogućnost da krediti u toj valuti budu konvertovani u pozajmicu vezanu za evro.

Ona je za Betu rekla da će se, prema predlogu tog leks specijalisa, iznos duga posle konverzije umanjiti za 38 odsto, koliko iznosi otpis i da konverzija nije obavezna.

“Taj zakon je u okviru ustavnosti i zakonitosti i znatno će olakšati otplatu kredita”, rekla je Vujanović i preporučila korisnicima kredita koji imaju konvertovane ili već otplaćene kredite da pokušaju da se dogovore sa bankom o načinu otplate.

Vrhovni kasacioni sud je posle protesta Udruženja CHF Srbija zauzeo stav da je ništava odredba ugovora o indeksaciji kredita u švajcarskim francima ukoliko banka ne može pismeno da dokaže da je ta plasirana sredstava u dinarima pozajmila u švajcarskoj valuti kao i da se zaustavlja realizacija hipoteka, odnosno oduzimanje stanova zbog duga.

Sud je zauzeo stav i da je banka morala pismeno upozoriti klijenta o rizicima pre nego što je sa njim sklopila ugovor o reditu u švajcarcima.

Vujanović je rekla da će godišnja fiksna kamata na kredite u evrima za korisnike kredita koji se odluče na konverziju biti 3,5 odsto, plus iznos šestomesečnog euribora, ali da ne može biti veća od četiri odsto za banke koje nemaju stambene kredite u evrima, a koje imaju takve kredite kamata će biti ona koja je važila zaključno sa 31. martom ove godine.

U roku od 30 dana od stupanja zakona na snagu banka je dužna da dostavi korisničku ponudu za zaključenje ugovora, a ukoliko korisnik prihvata ponudu dužan je da u roku od 30 dana obavesti banku i zaključi ugovor o konverziji.

Udruženje će, prema rečima Vujanović, nastaviti “borbu za rešenje problema, odnosno obeštećenje onih vlasnika pozajmice u švajcarcima koji su otplatili ili konvertovali kredit ili im je oduzet stan”.

“Leks specijalis o konverziji se odnosi na vlasnike kredita u švajcarcima, njih 16.800 koji trenutno otplaćuju kredit, a oko 6.000 vlasnika kredita je otplatilo tu pozajmicu ili u međuvremenu konvertovalo ili je izgubilo stan”, rekla je Vujanović.

Skupština Srbije je će o Predlogu zakona o konverziji stambenih kredita indeksirani u švajcarskim francima, koji joj je danas dostavila Vlada Srbije, raspravljati po hitnom postpku.

Izvor: Beta