Registracija za e-trotinete i e-bicikle

(Last Updated On: )

Laka električna vozila, u koja spadaju električni trotineti i bicikli, od 5. aprila će moći da se “registruju”. To znači, kako piše Nova ekonomija, da će njihovi vlasnici od tog datuma moći od institucija da zatraže nalepnicu koja će pokazivati karakteristike vozila. Dva meseca kasnije, od 15. juna, samo vozila sa ovom “registracijom” će moći da učestvuju u saobraćaju.

Novo pravilo je objavljeno krajem februara, u Pravilniku o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila.

Svako ko poseduje električne dvotočkaše moraće da podnese zahtev za izdavanje nalepnice, navodi se u Službenom glasniku.

U zahtevu za izdavanje nalepnice treba navesti lične podatke (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja), podatke o prebivalištu (mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, telefon, e-mail), kao i podatke o lakom električnom vozilu (marka, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina, masa praznog vozila).

Uz zahtev se mora dostaviti i tehnička dokumentacija za lako električno vozilo, iz koje se može utvrditi marka vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

Takođe, uz nju je potrebno dostaviti i fotokopiju ili očitanu ličnu kartu, popunjenu i potpisanu izjavu na posebnom obrascu, ali i dokaz o uplaćenoj naknadi na ime izdavanja nalepnice za laka električna vozila.

U pravilniku se navodi da, ukoliko se iz dostavljene dokumentacije ne mogu utvrditi karakteristike vozila, onda se mora obaviti ispitivanje lakog električnog vozila, kako bi se utvrdile njegove karakteristike uz naknadu za ispitivanje, o trošku podnosioca zahteva.

U Pravilniku nije precizirano ko je ovlašćen da obavlja ova ispitivanja.

Prilikom obrade zahteva, na tehničkoj dokumentaciji, koja je sastavni deo obavezne dokumentacije, upisuje se serijski broj nalepnice, datum izdavanja, potpis lica koje izdaje nalepnicu, dok će se dijagonalno preko prednje strane stavljati pečat sa oznakom “Izdata nalepnica”.

U slučaju oštećenja ili uništenja nalepnice, po zahtevu se može izdati nova.

Krajem jula prošle godine, Vlada Srbije je usvojila Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, u kojima se po prvi put pominju i odredbe koje se tiču lakih električnih vozila.

Zakonom je propisano da vozači, pored nalepnice na vozilu, treba da nose prsluk i kacigu, ne smeju imati slušalice u ušima dok voze, prevoziti druge, a za kretanje treba da koriste biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku ili pak kolovoz dodatno propisanim merama.

Autor: RTV Novi Pazar/Nova ekonomija