Regenerativna poljoprivreda, u skladu sa prirodom

(Last Updated On: )

Pojam regenerativna poljoprivreda polako zauzima mesto u svetskim raspravama o klimatskim promenama, zdravoj hrani, dobrobiti pojedinaca i zajednica. Kod nas stiže sa izvesnim zakašnjenjem, ali zainteresovanima nije nov. Šta tačno znači objašnjavamo ukratko, uz napomenu da se za poljoprivredu u skadu sa prirodom vredi boriti i zalagati, bez obzira na aktuelnu situaciju kod nas, koja ne deluje obećavajuće.

Regenerativna poljoprivreda je filozofija života ljudi koji se njom bave, bilo kao vlasnici zemlje, radnici na imanjima, ili potrošači. Oni svet posmatraju kao celinu, a svoju ulogu vide u tome da zaštite zemljište i prirodu, kako bi je ostavili što bolju narednim generacijama. Istovremeno, oni čine boljim i zdravlje ljudi, fizičko i mentalno, i uče da uživaju u doprinosu koji pružaju.

Poljoprivreda u skladu sa prirodom nema fiksiran niz preporuka koje bi bile svuda primenljive. Ono što važi za jedno podneblje ne važi za drugo. Suština je prihvatiti da zemljoradnja i stočarstvo nisu namenjeni samo stvaranju proizvoda, po svaku cenu. U složenim ekosistemima neophodno je postići obnovljivost tla, života voda, zdrave ljude, i tako očuvati, odnosno popraviti, osnovu za budućnost. Trenutni sistemi industrijske poljoprivrede dovode do erozije tla koja je 10 do 100 puta veća od stvaranja novog tla, štetne alge bujaju u rekama, nutritivna vrednost voda nestaje, zagađivači nekontrolisano uništavaju osnove života na zemlji…

Promena koju zastupaju promoteri regenerativne poljoprivrede nema veze sa imovinom i veličinom poseda.

Uspeh je za njih da hrane ogređen broj ljudi na ispravan način i da posmatraju kako se priroda i zemlja obnavljaju.

Oni ne koriste ili minimalno koriste hemikalije, popravljaju stare alatke i opremu umesto da kupuju nove, razumeju svet divljine, poštuju sva živa bića, čak i ona sićušna koja doprinose zdravlju tla.

Oni grade odnose bratstva i prijateljstva sa zajednicom u kojoj žive, zapošljavaju ljude pružajući im sredstva za život, bore se protiv nejednakosti. Angažovane radnike tretiraju kao sebi ravne, uče ih regenerativnoj poljoprivredi i zajedno odlučuju o svemu.

Promoteri regenerativne poljoprivrede imaju pozitivan odnos prema znanju prošlih generacija, istoriji, običajima i navikama.