Dragan Filipović biografija

(Last Updated On: )

Predsednik Izvršnog odbora i generalni direktor Generali Osiguranja Srbija.

Dragan Filipović je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 1994. godine. Karijeru je započeo u Delta Holdingu gde je bio odgovaran za razvoj nekoliko različitih profitnih centara: Delta Auta od 1996. do 1999; Delhema od 1999. do 2002; Delta Maxi Grupe od 2002. do 2010. Od 2010. do 2014. bio je potpredsednik Delta Holdinga za strateška partnersta, a od 2011. do 2016. godine zamenik generalnog direktora i član Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija. Od januara 2016. godine, Dragan Filipović je predsednik Izvršnog odbora i generalni direktor Generali Osiguranja Srbija i predsednik Upravnog odbora Generali Osiguranja Crna Gora. Član je Generali Leadership Group, koju čini 200 najistaknutijih menadžera Generali grupe.