Proverite i Facebook

(Last Updated On: )

Koliko Facebook profil može pomoći u utisku koji ostavljate na budućeg poslodavca, tema je koju su ozbiljno istraživali naučnici. Činjenica je da poslodavci prilikom izbora radnika proveravaju sve dostupne informacije, uključujući i društvene mreže.

Na putu do posla mnoštvo je skrivenih prepreka – o ovoj je lako povesti računa. Reč je o fotografiji na profilu na Facebook-u. Poslodavci više ne kriju da, osim radne biografije i motivacionog pisma, kod kandidata gledaju i profil na najpopularnijoj društvenoj mreži. Koliko je to važno pokazali su naučnici sa Univerziteta u Gentu.

Istraživači su poslali 2.000 lažnih prijava za posao, uz koje su stavili link za lažni profil na Facebook-u. Prethodno su volonteri ocenjivali facebook-76536_640fotografije muškaraca po atraktivnosti. Prilikom slanja prijava, vodilo se računa o tome da biografije kandidata budu identične u pogledu obrazovanja i sposobnosti, a jedina razlika je atraktivnost profila na Facebook-u. Zaključak je premašio očekivanja naučnika, jer su muškarci čije su slike ocenjene kao atraktivnije dobili čak 40 odsto više ponuda za razgovor za posao. Efekat je posebno izražen ako u komisiji sedi žena i kad je reč o zanimanjima za koje je potrebno visoko obrazovanje.

Najbolje su prošle fotografije na kojima se kandidat smeška, a u pozadini je nebo, dok su najgore ocenjeni muškarci koji sede na klupi u parku, sa prekrštenim rukama, smrknutog lica.

Ono što se odnosi na muškarce, svakako se, možda i u većoj meri odnosi na žene, pa je savet da nezaposleni ovoj temi posvete pažnju.

Izvor: Novosti