Profil na društvenim mrežama

(Last Updated On: )

Savet je jednostavan – dizajn profila na društvenim mrežama treba da urade profesionalci, ukoliko je u pitanju biznis. Nije svejedno kakav je profil. To što se vlasniku posao čini jednostavnim i slika dopada ne mora da znači da je zaista dobra i da će dovesti do povećanog interesovanja za proizvode i usluge. Može se, čak, navesti mnogo primera i argumenata koji potvrđuju da nestručno izrađen profil može da izazove štetne posledice.

profil

Dizajner će profil kompanije na društvenim mrežama uskladiti sa kompletnim vizuelnim identitetom i pri tome će poštovati izvesna pravila, koja je dobro da poznaje i vlasnik biznisa.

Boja igra ključnu ulogu i ukoliko je potrebno brzo reći kakav utisak ostavlja proizvod – 90% suđenja se zasniva na boji.

Ravnoteža je takođe među najvažnijim odlikama. Simetričnost, asimetričnost, kružnost, veličina, balans boja, tekstura, količina i veličina, izolovanost pojedinih elemenata u odnosu na ostale, orijentacija (vertikalnost, horizontalnost, dijagonalnost)… mnogo je faktora koji utiču na ravnotežu.

Kontrast boja, oblika i veličina pri čemu se neki elementi izdvajaju i nameću u prvom planu.

Linije vode oko posmatrača, prave sugeriraju red, krive pokret… i pogled treba da se zaustavi tamo gde mi želimo.

Ne zaboravite slova – serifna se koriste za štampu, ali su bezserifna bolja za veb sajt. Važna je čitljivost i ne treba nikako koristiti više od tri fonta. Dizajn slova takođe može da skrene pažnju na neke bitne elemente sajta.

Profesionalci znaju ova i druga pravila i načine na koje ih treba primeniti. Suština je da se posetilac zadrži na prezentaciji na društvenim mrežama i to na način da pažnju posveti detaljima za koje vi želite da ih vidi.