Produžen rok za poslodavce za dualno obrazovanje

(Last Updated On: )

Privredna komora Srbije zbog velikog interesovanja privrede produžava rok za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualni model obrazovanja za narednu školsku godinu.

Za školsku 2024/2025. godinu za dualni model obrazovanja prijavilo se čak 30% novih kompanija, koje do sada nisu bile uključene u realizaciju ovog modela obrazovanja. Usled velike zainteresovanosti poslodavaca rok za podnošenje prijava produžen je do 31. januara.

„U proteklom periodu Privredna komora Srbije je intenzivno radila na sprovođenju aktivnosti prikupljanja potreba privrede za kadrovima. Kroz kampanju animiranja poslodavaca predstavnici PKS realizovali su veliki broj individualnih sastanaka sa zainteresovanim poslodavcima, kao i nekoliko informativnih sesija u više gradova na teritoriji Republike, što je rezultiralo time da su do danas podnete čak 404 izjave o spremnosti. Privreda je kroz podnete izjave izrazila potrebu za skoro 2000 učenika koji će bi se školovali po dualnom modelu obrazovanja“, kaže Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije.

Kao i prethodnih godina, sada već tradicionalno, privreda pokazuje najveće interesovanje za kadrovima iz oblasti mašinstva, trgovine, turizma i ugostiteljstva i elektrotehnike. „Prema dosadašnjim podacima u vezi sa brojem učenika za koje su poslodavci podneli izjave, čak 35% od ukupnog broja učenika se traži za obrazovne profile iz oblasti mašinstva i obrade metala“, ističe Mirjana Kovačević.

Poslodavci se prijavljuju putem specijalizovanog veb portala Privredne komore Srbije na veb adresi portal.dualnoobrazovanje.rs  na kojem kreiraju profil kompanije i na jednostavan način, u tri koraka, podnose prijavu za uključivanje u model dualnog obrazovanja.

Kovačevićeva podseća da kompanija uključivanjem u dualni model obrazovanja ima mogućnosti da stekne kvalifikovan i obučen kadar u skladu sa potrebama kompanije, spreman da se odmah po završetku školovanja uključi u radni proces. Na ovaj način poslodavac u velikoj meri smanjuje troškove za obučavanje radne snage, što se izdvaja kao jedan od benefita. Učenici u dualnom obrazovanju u zavisnosti od obrazovnog profila provode određeni broj dana u kompaniji, čime se kod njih razvija osećaj pripadnosti, usvaja se poslovna klima i jača poverenje između učenika i poslodavca, što naknadno vodi ka saradnji na obostrano zadovoljstvo.

„Pre samo nekoliko dana Vlada RS je donela Uredbu o finansijskoj podršci dualnom obrazovanju kojom se, između ostalog, predviđa i dodela sredstava za subvencionisanje dela naknade za učenje kroz rad koju poslodavci plaćaju učenicima upisanim na dualne obrazovne profile na kojima se učenici školuju za deficitarna zanimanja“, dodaje Kovačevićeva.

U ponudi za realizaciju po dualnom modelu obrazovanja za školsku 2024/2025. godinu nalazi se i 10 novih obrazovnih profila: tehničar računara, tehničar za administriranje računarskih mreža, vozač motornih vozila, elektrotehničar za elektroniku na vozilima, tehničar elektronike i automatike, kozmetički tehničar, poljoprivredni tehničar digitalnih tehnologija, polagač obloga, dekorater zidnih površina i mehaničar grejne i rashladne tehnike.