Pripreme za završni ispit se nastavljaju

(Last Updated On: )

Test „Samoprocena znanja 2020“ je prvi onlajn test u Republici Srbiji za jednu celu generaciju. Prvi put u istoriji srpskog obrazovanja svi učenici jednog razreda su imali priliku da oprobaju svoje znanje u sasvim novim uslovima i realno je očekivati da će ovakav oblik podrške u budućnosti ući u redovnu obrazovnu praksu.

U situaciji kada se škola odvija na daljinu, testovima za „Samoprocenu znanja 2020“, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Kancelarija za IT i elektronsku upravu i Kompanija Comtrade,  pružili su dodatnu podršku đacima, nastavnicima i školama sa standardizovanim testovima u onlajn okruženju.

Testovi za samoprocenu znanja koncipirani su tako da učenici imaju priliku da dva meseca pre polaganja završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja provere svoje znanje rešavanjem tri testa koji obuhvataju ukupno sedam predmeta (srpski, odnosno maternji jezik, matematika, fizika, geografija, istorija, hemija i biologija). Na ovaj način, omogućen je razvoj samoregulisanog učenja, pre svega, samoprocena trenutnog nivoa znanja učenika i planiranje sledećih koraka u učenju.

Od ukupno 68. 504 učenika osmog razreda, maternji jezik je rešavalo 63.215, matematiku 62.220 i kombinovani test 62.863 učenika. Na osnovu ovih podataka,  svaki test rešavalo je više od 91 odsto učenika.

Testovi za samoprocenu znanja kreirani su na osnovu obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja i vaspitanja i sadrže pitanja  iz nastavnih sadržaja od V do VIII razreda. Dobijeni rezultati na testovima samoprocene znanja pokazuju da su na nacionalnom nivou učenici u proseku osvojili sledeće rezultate:

iz srpskog/maternjeg jezika 13,68 poena

iz matematike 13,56 poena

na kombinovanom testu 14,63 poena

Rezultate ovog testiranja nije moguće porediti sa  rezultatima završnih ispita u proteklom periodu, imajući u vidu tip i vrstu testova, kao i njihovu namenu.  

 Takođe, stiče se utisak da je veliki broj učenika samostalno rešavao testove i iskoristio test za samoprocenu znanja na najbolji mogući način za dalje planiranje.

Učenici osmog razreda, od 27. aprila preko sajta www.mojaucionica.gov.rs, preko kojeg su i realizovali test za samoprocenu znanja, mogu preuzeti testove i rešenja sa prethodnih završnih ispita koje su rešavale generacije malih maturanata u periodu od 2011. do 2019. godine. Ovo je još jedan vid podrške za pripremu završnog ispita za osmake koji se pripremaju za malu maturu učenjem na daljinu. Ovi materijali za učenje biće dostupni do kraja juna, a mali maturanti mogu u bilo koje vreme pristupiti platformi i preuzeti željene testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, kao i kombinovanog testa. Pored testova moći će da preuzmu i rešenja koja će im pomoći da procene znanje.

Saopštenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja