Preuzmite rizik poslovanja

(Last Updated On: )

Odlučili ste da započnete sopstveni biznis i iznenada Vas hvata panika. Pitate se da li ste prenaglili sa odlukom, hoćete li uspeti, šta će se desiti ako sve krene neplaniranim tokom… Ništa strašno, Vi ste samo jedna od onih osoba koje su manje spremne da preuzmu rizik od drugih. Izvesna strahovanja i razmišljanja u navedenom pravcu su opravdana i normalna. Ne dozvolite, ipak, da Vas ona ometaju u racionalnom razmišljanju i navedu da promenite odluku i odustanete. Evo najčešćih.

“Suviše je teško”. Da, istina je da preduzetništvo nije lako, ali imajte u vidu da su ovakva razmišljanja najčešća u prvoj godini, kada ćete zaista u toku svakog dana raditi dugo. Postepeno će biti sve lakše, pošto ćete pronalaziti načine da obavite posao efikasnije i saradnike koji će Vam pomoći. “Uhodaćete” kanale komunikacije i plasiranja proizvoda i usluga. Neka kao podsticaj posluži razmišljanje da su teškoće samo prilike i izazovi koje treba da rešite i da su odluke Vaše, jer, konačno, Vi ste sada “svoj gazda”.

rizik

“Nisam dovoljno dobar”. Ovo razmišljanje je potpuno normalno, svojstveno i najboljima. Ono je urođeno i podstiče nas da budemo bolji. A što se preduzetništva tiče, istorija je pokazala da uspešan preduzetnik može, uz posvećen rad, da bude osoba sa idejom, bez posebnog stručnog znanja i visokog obrazovanja.

“Nemam sredstava”. Ovo može da bude istina, ali potražite ih. U današnje vreme nude se brojne mogućnosti, olakšice, finansijske i druge vrste pomoći za otpočinjanje biznisa, pa ako imate ideju dobro se raspitajte o svima njima.

“Nije to dobra ideja”. Skoro svaki početak posla na papiru ne izgleda obećavajuće, pošto je ideja na papiru samo skica koja ne može da opiše i predvidi sve situacije. Razgovarajte o svojoj ideji sa drugima, prikupite o biznisu što više detalja i videćete kakav sve posao tog tipa može da bude u realnosti.

“Ako ovo propadne, gotov sam”. Ulažete sve što imate, vreme i novac, i preduzetništvo Vam se čini kao kocka. Ono to u stvarnosti nije, ukoliko sami ne želite. Ishodi se predviđaju i odluke na vreme koriguju. Zatim, ogroman broj preduzetničkih poduhvata uspeva. Neuspeh nije kraj sveta, a gubitak svih resursa dešava se samo krajnje neopreznima, i veoma retko.